- Orkland kommune har mottatt nesten 1,7 millioner kroner fra staten som skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Det sier næringssjef Aasmund Lie, som sammen med rådmannen, næringsforeningen og næringshagen skal legge fram en innstilling til formannskapet om hvem som skal få midler.

Spesielt for de som har falt utenfor

Formålet med støtten er å sette kommunen raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

- Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, sier Lie.

Reiseliv og servering

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

- Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021, forklarer næringssjefen.

Krav til søknaden

For å komme i betraktning må søknaden inneholde dokumentasjon på tap som følge av smitteverntiltak og stenging. Det må følge med en erklæring fra regnskapsfører eller revisor som bekrefter:

  • Tapte inntekter knytt til nedstenging i forhold til offentlige smittevernkrav
  • Ekstra kostnader til smitteverntiltak
  • Andre kostnader

Digital søknad

Søknaden må fylles inn og sendes inn digitalt via nettsiden regionalforvaltning.no

- Når du kommer inn på siden søker du bare etter Orkland kommune i søkefeltet, da får du opp informasjon om den kommunale kompensasjonsordningen og mulighet til å opprette din søknad, sier Aasmund Lie, som opplyser at søknadsfristen er 2. mai 2021.

Den endelige tildelingen vil bli gjort i formannskapsmøte 26. mai.

Har du spørsmål om ordningen? Da kan du kontakte næringssjef Aasmund Lie på telefon 900 82 424, eller e-post aasmund.lie@orkland.kommune.no


orkland.kommune.no/korona