Forrige uke ble det tatt 79 koronatester, som alle var negative. I denne oppdateringen kan du lese mer om busstransport, nærkontakter og karantenebestemmelser. I tillegg tar vi for oss toaletter ved badeplasser, som ble et tema da godværet nylig var på snarvisitt i Trøndelag.

Busstransport for skoleelever

I de oppdaterte smittevernveilederne er det presisert at elever i samme gruppe, eller fra samme husholdning, kan sitte sammen på kollektivtransport. Erfaring viser at det er ytterst liten forekomst av smitte blant barn. Det har ikke vært registrert økning av smitte etter at skoler og barnehager åpnet, heller ikke da gruppestørrelsene ble større. Derfor vurderes det som trygt å åpne for kortere avstand på buss nå enn tidligere. Kommuner, som har best kjennskap til lokale forhold, kan tilpasse reglene slik at barn og unge kan komme seg til og fra skolen.

Hvem defineres som nærkontakt?

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19. Dette gjelder kontakt fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene, fram til den syke personen er ferdig med isolasjon. Erfaringene så langt viser at de færreste av nærkontaktene har fått påvist smitte. Derfor endres nå innholdet i begrepet. Endringen vil få betydning i forhold til karantenebestemmelsene.

Fram til nå har man definert begrepet nærkontakt ut fra at man er i samme husstand, eller tilsvarende. Fra nå av omfatter begrepet også andre nærkontakter. Derfor gjelder nå følgende definisjon av nærkontakt:

1) Husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt som

 • bor i samme husstand
 • har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (for eksempel kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn)
 • har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr

2) Andre nærkontakter som

 • har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende til en person som er bekreftet syk med covid-19, uten bruk av beskyttelsesutstyr – innendørs.
 • har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten bruk av beskyttelsesutstyr – utendørs.
 • har hatt direkte fysisk kontakt med en som er bekreftet syk med covid-19, eksempelvis med håndhilsning.  Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt.

Hvem skal i karantene?

Covid-19-forskriften pålegger karantene for

 • husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter (for eksempel kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn) til bekreftede tilfeller med covid-19, eller
 • de som har pleiet den bekreftet smittede eller hatt tilsvarende nær kontakt uten riktig beskyttelsesutstyr.
 • de som ankommer Norge fra utlandet, med visse unntak (Danmark ved fritidsreise og Norden ved arbeidsreise/pendling)

I tillegg anbefales karantene for

 • husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til person med sannsynlig covid-19, der test ikke kan gjennomføres

Oppfølging av husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter:

 • For nærkontakter varer karantenen i 10 dager etter siste smitte-eksponering, i perioden 48 timer før symptomdebut til ferdig isolasjon
 • Hvis den smittede er symptomfri regnes tid i karantene fra prøvedato
 • For husstandsmedlemmer med vedvarende kontakt med person med bekreftet eller sannsynlig covid-19, varer karantenen i ti dager etter symptomfrihet hos den/de syke

Oppfølging av andre nærkontakter:

 • Personer som er i gruppa andre nærkontakter, er ikke i karantene. De følges opp i ti dager etter siste eksponering med testing, selvobservasjon og råd
 • Første test skjer så snart som mulig etter at man er blitt definert som nærkontakt, gjerne dag tre etter eksponering
 • Andre test skjer to til tre dager etter den første. Helsepersonell kan, avhengig av hvor de jobber, bli pålagt karantene utfra risikovurdering

Her kan du lese hele Covid-19-forskriften

Offentlige toaletter ved badeplasser

Vi har flere badeplasser med offentlige toaletter i Orkland. I utgangspunktet har lag, foreninger og øvrig frivillighet hatt ansvar for renhold på disse. I forbindelse med nedstengingen av samfunnet, som følge av pandemien, ble disse stengt. Dette fordi man ikke har kontinuerlig kontroll med bruk og hygienesituasjon. I forbindelse med det gode sommerværet som gjestet Trøndelag i slutten av mai, strømmet folk naturlig nok til badeplassene. Tilbakemeldinger tyder på at folk da brukte nærliggende uteområder som toalett.

Urin forårsaker som regel bare sjenerende lukt i varmen, men er i utgangspunktet ren i forhold til bakterier og virus. Avføring inneholder imidlertid mange forskjellige typer bakterier og forsvinner ikke like raskt som urin. Dette kan medføre mulighet for ulike infeksjoner for mennesker. Dette vurderes per i dag til å være en større risiko enn å bli smittet av Covid-19 i Orkland kommune. Derfor har vi nå valgt og åpne disse toalettene de fleste stedene hvor forsterket renhold kan ivaretas. Det innebærer godt renhold, minimum tre ganger daglig, samt at toalettene holdes under oppsyn.

Det meldes ellers om bedre vær og stigende temperaturer i løpet av uka, så nyt naturen og ha en strålende uke!


orkland.kommune.no/korona