Reiselivsnæringen er sterkt berørt av koronapandemien. Har din reiselivsbedrift hatt omsetningsfall? Da kan det søkes om kompensasjon.

Regjeringen lanserer nå omstillingsmidler som skal hjelpe reiselivsnæringen til å opprettholde kundegrunnlaget i en krevende situasjon grunnet covid-19. I ordningen kan en også få dekket kostnader til smitteverntiltak, opplæring eller tilpasninger av kundegrupper eller lignende.

For å tilfredsstille kravene til å søke om tilskudd må en ha omsetningsfall på minimum 30 prosent i månedene juni, juli og august, sammenlignet med samme periode i 2019.

Trenger du bistand fra Næringshagen i Orkdalsregionen med et omstillingsprogram, kan du også få dekket eventuelle kostnader knyttet til dette.  

Har du spørsmål til ordningen kan du kontakte næringssjef i Orkland kommune, Aasmund Lie. Han treffer du på telefon 900 82 424 eller e-post: aasmund.lie@orkland.kommune.no

Les mer om ordningen fra Innovasjon Norge:


orkland.kommune.no/korona