En mann i 30-årene i Orkland kommune har fått påvist smitte i dag.

Mannen var allerede kartlagt og er siste ledd i en kjent smittecelle. Han er satt i isolasjon, behandles i hjemmet og har det bra. Til sammen tolv personer har dermed fått påvist koronasmitte i Orkland kommune.

Opprinnelsen til samtlige smittetilfeller er kjent. Det betyr at vi kan spore smitten tilbake til kjente kilder. To av smittesirklene har sitt utspring i innenlandsk smittekilde, mens de andre to kan spores til utlandet. 

Vi minner om at den kommunale informasjonstjenesten nå har åpningstid mellom kl. 10:00 og 16:00 alle dager. Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon om situasjonen.

#kaldthodevarmthjerte

stolpe_korona_bred_1571.png


orkland.kommune.no/korona