Grunnet lokal smittesituasjon vedtok formannskapet i Trondheim i dag strengere koronaregler. I morgen tidlig skal formannskapet i Orkland ta stilling til om ny forskrift skal innføres hos oss.

Kommunene i Trondheimsregionen har i dag hatt et felles møte for å samkjøre forslag til nye lokale forskrifter i de respektive kommunene. Trondheimsregionen består av Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen.

Klokken 08:00 torsdag 11. februar møtes formannskapet i Orkland digitalt for å behandle saken.

Her kan du lese saksdokumenter og forslag til ny forskrift:

Du kan selvsagt følge møtet på KommuneTV. Sendingen finner du her:


orkland.kommune.no/korona