Fastlege Bjørn Gunnar Heggløv ved Orkanger legesenter hadde sin siste arbeidsdag på fredag og går nå av med pensjon. Ny fastlege blir Ole Kristian Harsvik. Han begynner i stillingen 1. mars neste år.

Fram til Harsvik begynner vil to vikarer arbeide i stillingen. I perioden 7. september til 25. oktober er Adem Mandzuka (28) tilsatt, mens fra 26. oktober og fram til den nye fastlegen tiltrer vil 27 år gamle Alexandra Wrobel ta seg av pasientene som har hatt Heggløv som sin fastlege. Begge vikarene er nyutdannede leger, vokst opp på Orkanger og kjenner kommunen godt. Ole Kristian Harsvik er 32 år gammel og kommer fra stilling som fastlegevikar i Steinkjer.