I går ettermiddag varslet Regjeringen at nye smittevernsveiledere med modell for trafikklys vil bli offentliggjort fredag 29. mai. Det ble samtidig informert om at tiltakene nedjusteres fra og med 2. juni for skoler og barnehager.

I dag praktiseres rødt nivå med omfattende tiltak. Fra og med tirsdag 2. juni nedjusteres dette til gult nivå.

Slutt på enmetersregelen

Det betyr blant annet slutt på enmetersregelen og at hele skoleklasser og barneavdelinger igjen kan være samlet. Dette gjør at det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet fortsatt blir ivaretatt.

Tilbake til ordinære åpningstider og organisering

I Orkland vil alle barnehager, alle på 1. - 7. trinn og mange av elevene på 8. - 10. trinn være tilbake allerede fra og med tirsdag 2. juni til vanlig åpningstid og organisering i avdelinger og skoleklasser. Noen elever på ungdomstrinnet vil få et tilpasset tilbud neste uke på grunn av tentamensavvikling og utfordringer med skolebussene. 

Fra 8. juni er også disse tilbake til vanlig åpningstid og organisering.

Forutsigbar modell

De nye smittevernveilederne skal hjelpe skolene og barnehagene å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet:

  • Grønt nivå: vanlig organisering
  • Gult nivå: moderate tiltak
  • Rødt nivå: mer omfattende tiltak. 

Tiltakene som praktiseres i dag tilsvarer rødt nivå, men fra og med 2. juni nedjusteres det til gult nivå. Modellen gir mer forutsigbarhet for barn og unge, foreldre og ansatte. Det presiseres at de nye veilederne som presenteres 29. mai ikke påvirker smittevernreglene for resten av samfunnet.

Følger opp regjeringens modell i Orkland

Orkland kommune informerte før regjeringens pressekonferanse at det fra og med tirsdag 2. juni blir normale åpningstider for alle barnehagene, 1. til 4. skoletrinn, og at vi samtidig går tilbake til organisering i ordinære avdelinger og klasser.

Informasjon fra Orkland kommune 27. mai:

Orkland kommune følger nå opp de nye føringene, og de fleste i skole og alle i barnehage er tilbake allerede 2. juni. Vi ser frem til å få de komplette veilederne 29. mai. Det er positivt at vi får et forutsigbart system som gjør at vi kan planlegge og forberede oss på ulike scenarier. At vi nå kan gå over på gul beredskap og en mer normal situasjon er vi veldig glade for, men fortsatt vil det bli en annerledes hverdag i skoler og barnehager.

Smittevernstiltak fortsetter som før

Eksisterende tiltak som forsterket renhold, distanse, hygiene, rutiner for henting/levering, inndeling av uteområde, mest mulig aktivitet ute og at de som har forkjølelsessymptomer holder seg hjemme opprettholdes uten endringer. Veilederne blir førende for aktiviteten i skoler og barnehager. Risikoutsatte barn skal fortsatt ha eget tilbud.

Fra og med 2. juni skal alle barna skal ha med seg matpakke til barnehagen og skolen. Det anbefales matpapir og pose slik at det kan kastes etterpå. Det skal ikke betales kostpenger.

Kan planlegge for gult lys til høsten

Regjeringen har sagt at skolene og barnehagene kan planlegge for gult lys til høsten, men at de må være forberedt på at smittesituasjonen kan endre seg og at tiltaksnivået skifter til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, og ikke den enkelte skole eller barnehage.

Regjeringen understreket at strenge smitteverntiltak gjør det krevende å gi et fullverdig tilbud til barn og unge, og derfor kan vi ikke ha strengere tiltak enn nødvendig. 

Informasjon for den enkelte skole og barnehage i Orkland kommune vil bli sendt ut til foreldre før helga.

Mer informasjon:

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona