Nå er det innspurt på byggearbeidene. Til vinteren blir det testing av utstyr og prøveundervisning, og fra neste høst vil barn og unge i hele Orkland få gleden ved å mestre realfag på en ny og praktisk måte.

Kun legging av gulvbelegg gjensto da vi var på besøk i Newton-rommet som virkelig begynner å ta form i andre etasje på Orklahallen. Kommunens prosjektleder for utbyggingen, John Anders Elvrum, kan fortelle at byggearbeidene har gått etter planen i det som har blitt en ytterligere komplettering av gode tilbud i dette unike området på Orkanger.

Hva er et Newton-rom?

John Anders Elvrum.jpg

Nøkternt

- Påbygget er gjennomført uten å få nevneverdige bygningsmessige konsekvenser for Orklahallen. Vi har forlenget møteromsfløya i andre etasje, gjenbrukt materiell og samtidig gjort nødvendige utbedringer for å tilfredsstille dagens krav. Den nordvendte fasaden i første etasje får også en nødvendig ansiktsløfting innenfor budsjettet på 4,5 millioner kroner, sier Elvrum.  

Designmessig utforming

Lokalet, som er på om lag 180 kvadratmeter, består av undervisningsrom/laboratorium, amfi, lærerrom, garderobe og eget ventilasjonsrom. Lokalene er malt i farger definert av First Scandinavia, som er eier av selve Newton-konseptet. Fra uke 42 starter de arbeidet med å fylle lokalene med utstyr og inventar. Dette arbeidet vil være ferdig i løpet av november og selve overdragelsen vil skje i desember.

Ansettelser 

- Det blir offisiell åpning på nyåret, sier prosjektleder for Newton-satsingen i Orkland, Kari Mostad, som i disse dager holder på å forberede intervju med aktuelle kandidater til stillingene som daglig leder og lærere.

Da kommunen lyste ut stillingene meldte i alt 20 personer sin interesse, og ifølge Mostad er det mange spennende kandidater på lista.

- Vi har vurdert de mest aktuelle og vil om kort tid kalle kandidatene inn til intervju, sier Mostad, som mener denne satsingen vil gi barn en ny og spennende tilnærming til realfagene.

Synergier

Første halvår av 2021 blir såkalt pilotperiode der testing av utstyr, prøveundervisning med klasser og planlegging av neste barnehage- og skoleår står på programmet. I planleggingen tas det også høyde for å utnytte de øvrige fasilitetene i området. Dagene elevene har undervisning i Newton-rommet vil det også kunne bli kombinert med svømmeundervisning i Orklandbadet, aktiviteter i klatrehallen og muligheter for uteaktiviteter i Idrettsparken. 

Samarbeid med næringslivet

Satsingen på Newton-rom skjer i nært samarbeid med næringslivet, både når det gjelder valg av undervisningsmoduler og finansiering. Så langt har Orkla Sparebank bidratt med 1 million kroner, mens Sparebank 1 SMN og Varig Orkla Forsikring har bidratt med 500 000 kroner hver. Dette er øremerkede midler som skal benyttes til utstyr. Daglig drift av Newton-rommet er Orkland kommunes ansvar.

Newton på Thamskonferansen