Byggestart i mai og ansettelse av newtonlærer i august. Nå er også de videregående skolene i Meldal og Orkdal koblet på.

Tirsdag 3.mars var det møte i prosjektgruppen som jobber med etablering av newtonrom i Orkland. På møtet deltok også Ole Morten Mortensen og Ingvill Berg fra stiftelsen First Scandinavia som står bak newtonkonseptet. 

Lurer du på hva et newtonrom er? Her finner du svar på det meste

Status for Orkland-etableringen 

  • Newtonrommet etableres i andre etasje på Orklahallen, Orkanger
  • Byggesøknad leveres 1.april, byggestart ca 1.mai. Ferdigstilles august.
  • Innredning av rommet skjer i september/oktober
  • Stilling som newtonlærer utlyses i mai, med oppstart i august
  • Det planlegges 3-4 undervisningsmoduler fra starten etter ønske fra næringslivet i regionen
  • Tiden fram til jul brukes til testing og utprøving
  • Oppstart for skoleelever vinter/vår 2021

Utfordrer næringslivet

På møtet deltok også representanter for de to videregående skolene i Orkland. Modulene som utvikles innenfor newtonkonseptet kan målrettes mot barn og unge fra barnehagealder til videregående skole. På møtet ble det bestemt å utvide prosjektgruppen slik at begge våre videregående skoler blir med i det videre planleggingsarbeidet.

For tiden jobbes det aktivt med å involvere næringsaktører i kommunen i forhold til finansiering av utstyr. Næringslivet er også nøkkelen til å peke på kompetansebehov og formidle dette slik at det kan utvikles praktiske undervisningsmoduler til newtonrommet.