Bufdir utlyser hvert år tilskuddsmidler for å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

I Orkland kommune har tilskuddet blant annet vært med på å finansiere Skattekammeret og skolefri-tilbud som SommerOrkland.

Både privatpersoner, frivillige lag og organisasjoner og offentlig sektor kan søke på disse midlene.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen og utlysningstekst med informasjon på Bufdir sine sider.

Søknad sendes elektronisk gjennom Bufdirs søknadsportal innen 04.12.2020.

 

Har du spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med Heidi Vatn på e-post heidi.vatn@orkland.kommune.no eller telefon 72 46 73 00