Oppsummert

  • Nasjonal Pårørendekonferanse: Konferansen arrangeres onsdag 18. september og setter fokus på hvordan man kan finne håp og veier videre i møte med livsendringer, som å ta vare på en partner med demens eller et barn med funksjonsnedsettelse.
  • Arrangement i Orkland: Konferansen vises på kinolerretet i kulturhuset på Orkland rådhus, som har plass til 250 personer. Dette gir pårørende en mulighet til å dele tanker og erfaringer i pausene.
  • Påmelding og deltakelse: Arrangementet er gratis, og det er mulig å melde seg på fra 1. august. Hver person kan forhåndsbestille maksimalt 5 plasser.
  • Foredragsholdere og program: Kjente navn som Trond Viggo Torgersen, Peder Kjøs, Chris Holsten og Else Kåss Furuseth vil dele sine erfaringer og innsikt. Flere fagfolk og pårørende vil også bidra med sine perspektiver. Under konferansen vil «Årets pårørendekommune» kåres for å løfte frem godt pårørendearbeid i Norge.

– De fleste av oss kommer til å oppleve en eller flere slike plutselige endringer og inngripende overganger i livet. Årets nasjonale Pårørendekonferanse, som arrangeres onsdag 18. september, setter søkelyset på hvordan vi kan finne gode veier videre og på hvordan håpet finnes selv når alt synes håpløst, sier demenskoordinator Kjersti Løkken Aakerholm, som representerer den lokale arrangementskomiteen.

Detaljer om arrangementet

I Orkland satses det på å gjøre konferansen til en god felles opplevelse og det inviteres derfor til at pårørende kan møtes i kulturhuset på Orkland rådhus, som har plass til inntil 250 publikummere. Der vil konferansen vises på kinolerretet, med god lyd og mulighet for å dele tanker med hverandre i pausene.

Registrering og deltakelse

– Arrangementet er gratis og det er mulig å melde seg på fra 1.august, sier Aakerholm. 

Her kan du bestille plass  (fra 1. august)

Aakerholm presiserer at hver enkelt person maksimalt kan forhåndsbestille 5 plasser.

Foredragsholdere og temaer

På konferansen er det mange kjente foredragsholdere som tar for seg ulike tema. 

– Jeg kan nevne navn som lege og tidligere barneombud Trond Viggo Torgersen, psykolog Peder Kjøs, artist og låtskriver Chris Holsten og Else Kåss Furuseth som forteller om livet etter at hun som 11-åring mistet sin mor, og som 28-åring mistet broren sin.

I tillegg er det flere dyktige foredragsholdere, alt fra fagfolk, forskere og pårørende som deler sine erfaringer. 

Her kan du se hele programmet

Årets pårørendekommune

Under konferansen skal også «Årets pårørendekommune» kåres. Utmerkelsen er etablert for å løfte fram alt det gode pårørendearbeidet som foregår rundt omkring i landet vårt, fra de helt små til de store kommunene. 

Deling av kunnskap

– Vi har stor tro på at slike samlinger kan være svært verdifulle og nyttige for alle som har en eller flere pårørenderoller i hverdagen, og vi kan love svært hyggelige rammer rundt vårt arrangement i kulturhuset, sier Kjersti Løkken Aakerholm. 

Det er helse og mestring i Orkland kommune som står for arrangementet.

Har du noen spørsmål om konferansen, kan de rettes til Kjersti Løkken Aakerholm på telefon 92 48 29 20 eller på e-post kjersti.lokken@orkland.kommune.no