– Nylig ble det vedtatt regelverk og rutiner for skoleskyss i Orkland. Vi oppfordrer spesielt foreldre om å sjekke hvilke farlige veier som utløser skoleskyss. Her er det endringer fra tidligere.

Det sier Ellen Wahlmann, som er rådgiver for oppvekst i Orkland kommune.

Reglene for skoleskyss gjelder fra 1. august 2022, og gis ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at elever som fikk innvilget skoleskyss i vår vil ha skoleskyss i henhold til dette vedtaket, uavhengig av de nye reglene.

Når har en elev egentlig rett til skoleskyss?

Gratis skoleskyss gis til barn i første trinn som har over to kilometer lang skolevei. Går eleven i andre til tiende trinn er kravet at avstanden må være minimum fire kilometer.

– Disse reglene gjelder også dersom eleven har delt bosted og innfrir avstandskravet, sier Wahlmann.

Hun presiserer at barn som har varig eller midlertidig funksjonshemming har krav på skoleskyss. Det samme gjelder barn som har særlig farlig eller vanskelig vei til skolen.

Farlig skolevei

Wahlmann gjør oppmerksom på at de nye reglene fører til at blir noen endringer i forhold til hvem som får innvilget skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei.

– Vi oppfordrer derfor foreldrene om å sjekke nærmere om hvilke veier som utløser skoleskyss for deres barn i de nye retningslinjene, sier Wahlmann, som minner om at vedtak for særlig farlig skolevei gjelder for ett år av gangen.

Her finner du oversikt over farlige veier som utløser skoleskyss

Hvem har ansvaret for skoleskyss?

For å svare på det spørsmålet gjelder det å holde tunga rett i munnen, for her har fylkeskommunen og kommunen delt ansvar alt etter hvilket grunnlag det innvilges skyss etter. Fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss til elever med lang skolevei, delt bosted, samt varig eller midlertidig funksjonshemming.

– Kommunen har imidlertid ansvaret for skoleskyss til elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, men som ikke innfrir avstandskravet, sier Wahlmann, som opplyser at det er AtB som har ansvaret for den daglige organiseringen og utførelsen av skyssen.

Lurer du på noe?

Er du i tvil om dine barn har rett til skoleskyss eller hvordan du søker om skoleskyss?

Da kan du lese mer om skoleskyss her

Der finner du også svar på all annen relevant informasjon om skoleskyss.