- Vi har allerede et idrettsstipend for unge utøvere, men fra i år kan også ungdom som driver med andre type aktiviteter søke om stipendmidler.

Det sier avdelingsleder for kulturformidling, Arne Fagerholt, som er svært glad for at kommunestyret i høst har fått denne ordningen på plass i Orkland kommune.

Kulturstipendet for ungdom skal gi inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling til yngre innbyggere i Orkland som utøver ulike former for kunst og kulturell aktivitet.

- Det er spesielt rettet mot ungdom som driver med kunst, dans, litteratur, musikk, teater og digitale kunstuttrykk, sier Fagerholt.

Utvikling og motivasjon

Det årlige stipendet, som er på 20 000 kroner, kan deles ut til enkeltpersoner eller mindre grupper der minst halvparten av medlemmene er i alderen 15 til 22 år.  Pengene kan eksempelvis brukes til utstyr, faglig utvikling, kurs, konkurranser, turneer eller utstillinger.

- Hensikten er at bidraget skal stimulere til kunstnerisk utvikling og bidra til økt motivasjon, sier Fagerholt, som opplyser at stipendet vil bli delt ut sammen med de øvrige hedersprisene en gang i året i forbindelse med det siste kommunestyremøtet før jul.

Forventer mange søknader

Det er utarbeidet egne kriterier for stipendordningen, og du finner disse på Orkland kommunes hjemmesider. Der finner du også lenke til søknadsskjemaet og informasjon om kommunens øvrige priser og stipendordninger. Frist for innsendelse av søknad vil bli kunngjort i avisa Sør-Trøndelag, på kommunens hjemmeside og på Orkland kommunes kanaler i sosiale medier.

- Vi vet at det er mange dyktige ungdommer innenfor en rekke kulturelle uttrykksformer i Orkland, og vi både håper og forventer mange søknader, sier Arne Fagerholt, som opplyser at det er bare å klikke seg inn på hjemmesiden og søke allerede nå.