Lotteri– og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022.

Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Nå er det åpnet for søknader, med søknadsfrist 1. september.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2022. Det gjelder også for lag og organisasjoner som søker via sitt sentralledd. Eksempel på sentralledd er Norske Kvinners Sanitetsforening og Norges Idrettsforbund. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke.

Det er mulig å søke etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag. Etter dokumentert modell er det 7000 i faktiske momskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Her finner dere mer informasjon om ordningen og søknadsskjema:

Momskompensasjon på varer og tjenester