På grunn av koronapandemien har det ikke vært mulig  å leie kommunale lokaler. Nå er det åpnet for at privatpersoner kan leie til dåp, navnefest, konfirmasjon, bryllup eller begravelser, men kun til disse definerte formålene. Det er imidlertid knyttet en rekke tiltak til leieforholdet for å overholde smittevernreglene.


orkland.kommune.no/korona