Fristen for å søke drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige organisasjoner er 15. september.

Tilskuddsordningen har som primært formål å stimulere frivillige organisasjoner til egenaktivitet, kontinuitet, kulturell opplevelse og utvikling. Følgende kategorier av organisasjoner kan søke: 

  • Barn og unge
  • Velforeninger, grendelag og forsamlingshus - herunder tilskudd til drift av bygning og aktivitet 
  • Humanitære organisasjoner og pensjonistforeninger
  • Kunst og musikk
  • Kulturvern
  • Friluftsliv
  • Idrett utenfor Norges idrettsforbund (NIF)

Vanligvis vil søknadsfristen for midler være 1. april, men i år er søknadsfristen satt til 15. september. Grunnen er at Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse måtte vedta retningslinjene for tildeling i vår nye kommune. Disse ble vedtatt i møte 11. juni. Retningslinjene for tildeling kan du lese her:

For å komme i betraktning må organisasjonen sende inn søknad. Det kan kun søkes elektronisk og søknadsskjemaet finner du her:

Har du spørsmål, kan de rettes til Orkland kommune på telefon 72 46 73 00 eller e-post postmottak@orkland.kommune.no