- Planlegging, registrering og oppfølging av feiing har vært en arbeidskrevende prosess. Et nytt SMS-basert verktøy vil nå bidra til at feieren får mer tid til det som er hovedoppgaven - feiing og tilsyn.

Det opplyser leder for feiing og tilsyn i Orkland kommune, Marius Wærdahl, som også mener dette vil gi bedre muligheter for kommunikasjon mellom feier og boligeier.

Feiertjenesten lanserer nå i august en ny måte å kommunisere med innbyggerne på. Før feieren kommer på besøk vil du motta en tekstmelding hvor feieren foreslår et tidspunkt for gjennomføring av feiing på din bolig. Meldingen inneholder to svaralternativer:

1.Ja, tidspunktet passer
2.Nei, tidspunktet passer ikke

Dialogbasert

- For å svare på meldingen, skriver du tallet på det alternativet som gjelder for deg. Skriver du 1, vil feieren komme på det avtalte tidspunktet og utføre tjenesten. Skriver du 2, må du ta kontakt med oss slik at ny avtales kan inngås. Kontaktinfo til feieren står i SMS-varselet.  Skulle du være usikker på bruken og trenger hjelp, er det bare å kontakte oss i feiertjenesten slik det er beskrevet i SMS-meldingen, opplyser Wærdahl.

MArius Wærdahl 2_1200x755.jpgMarius Wærdahl håper den nye kommunikasjonsmåten blir godt tatt i mot av innbyggerne.

Oppfølging

I meldingen er det også en lenke til tjenesten Min Eiendom. Trykker du på lenken, kommer du til en hjemmeside hvor du kan logge deg inn og ha tilgang til informasjon om eiendommen din, blant annet brannforebyggingsstatus på boligen din.

- Det viktigste er imidlertid at du kan kommunisere direkte med oss når det gjelder varslet feiing og tilsyn, samt oppfølging av eventuelle avvik og anmerkninger avdekt etter vårt besøk.

Bedre tjenester

- Gevinsten for oss er at vi nå har fått på plass en ny løsning for hvordan vi mer effektivt skal planlegge feie- og tilsynsrundene våre i Orkland kommune. Vi mener også dette vil gi en bedre tjeneste for innbyggerne, sier Wærdahl, som minner om at det fortsatt vil være mulig å kontakte dem som før, men at de setter stor pris på om så mange som mulig vil respondere via den nye SMS-tjenesten.

Selv om kommunikasjonsformen blir ny, gjelder fortsatt reglementet for gjennomføring som tidligere.

- Det vil fortsatt være slik at et særskilt gebyr kan innkreves i tilfeller hvor feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, eller fordi eier ikke har vært til stede eller ikke har lagt forholdene til rette for adkomst, forklarer Marius Wærdahl.

Du kan lese mer om feiing og tilsyn på kommunens hjemmesider: