- Brannmannskap i Orkland kommune skal ha et arbeidsmiljø som tar vare på helsa.  Det har vært et svært viktig element i planleggingen av den nye brannstasjonen.

Det sier brannsjef i Brann og redning Orkland, Leif-Harald Bremnes.

Fredag 8. januar var han og flere av hans ansatte med på den formelle overtakelsen av bygget. Representanter for Hent Entreprenør og Orkland kommune signerte overtakelsesprotokollen og dermed er bygget klar for innflytting.  

Mange har sikkert allerede sett det nye brannstasjonsbygget der det ligger rett sør for Bårdshaug Shell. Tydelig skilting på veggen, og store kjøreporter mot fylkesvei 65 levner ingen tvil om det. Godt synlig fra fylkesveien er også en rød og hvit bom, som vil åpne seg ved utrykning og sikre at mannskapene vil komme raskt av gårde ved hendelser.

Orkland hovedbrannstasjon_1200x900.jpg

Moderne øvingsanlegg 

På den store åpne plassen foran garasjen står blå og grå containere.

- Dette er den nye øvingsriggen vår, forklarer Bremnes.

På utsiden ser de ut som vanlige containere, men på innsiden av veggene skjuler det seg topp moderne, gassfyrte, utslippsfrie øvingsstasjoner.  

 - Ved dagens øvingsstasjon fyres det med treverk, noe som gjør at mannskapene blir eksponert for farlige gasser. Det er langt fra noen hemmelighet at brannmannskap er mer utsatt for kreft enn andre yrkesgrupper. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier brannsjefen.

Planene er store for øvingsområdet. Bremnes forteller at de ønsker å tilby lokalitetene til andre slik at de også kan øve på brannsituasjoner. Dette er aktuelt for både næringsliv og brannmannskap fra andre kommuner som ikke har egne anlegg som dette.

Bilde av containere

Fra skitten til ren sone

Moderne øvingslokaler er ikke den eneste forbedringen for de som jobber for å holde oss andre trygge.  Da Arbeidstilsynet var på besøk ved dagens stasjon på Beitøra, leverte de en drepende rapport om de eksisterende lokalene. Uten ventilasjonsanlegg, dårlige sanitærforhold og manglende skille mellom skitten og ren sone skapte helseskadelige tilstander for de ansatte.

- Husk at når vi kommer tilbake etter å ha vært på brannslukking har både utstyr, klær og mennesker vært utsatt for røyk og helseskadelig sot, noe man vet øker kreftfaren. På den nye stasjonen er alt lagt til rette slik at klær og materiell blir håndtert i en skitten sone før hver enkelt til slutt kan ta seg en ordentlig dusj og skifte til rene, sivile klær. Sånt betyr mye for både helse og arbeidsmiljø, sier Bremnes.

Bilde av brannsjef ved badstuBrannsjef Leif-Harald Bremnes ved en av de to badstuene ved brannstasjonen.

Gode fasiliteter

I bygningen er det uten tvil blitt svært gode fasiliteter. Her er det romslige kontorlokaler, undervisningsrom og treningssal. Av utrykningspersonell i Norge er det bare brannmannskap som har krav på seg til å tilfredsstille fysiske tester. I treningsrommet, som er godt lydisolert, får man mulighet til å trene både styrke og kondisjon til alle døgnets tider.

Roser kommunen

Bremnes er svært godt fornøyd med at Orkland kommune tok Arbeidstilsynets rapport på alvor og bygget ny brannstasjon istedenfor å forsøke å utbedre den gamle.

Det nye bygget representerer en stor forbedring for alle mannskapene i både Orkland og Skaun, som samarbeider om tjenesten.

- Vi mener bestemt at de fasilitetene vi nå har fått vil representere en økt trygghet for våre innbyggere, sier Leif Harald Bremnes, som ser fram til å ta bygget i bruk sammen med sine kolleger.

Holdt budsjettet

John Anders Elvrum har vært kommunens prosjektleder og kan rapportere om en ryddig og god byggeprosess der alt har gått etter planen. Bygget ble kalkulert til å koste 69,4 millioner kroner og regnskapet viser at man holder seg innenfor den kostnadsrammen.

Kommunen valgte å utføre grunnarbeidene på tomta selv, et arbeid som i følge Hent Entreprenør var utført til punkt og prikke. Bygget inneholder, i tillegg til brannstasjon, også et areal som Sivilforsvaret skal disponere.

Bilde av stangaProsjektleder John Anders Elvrum firer seg ned brannstanga, snarveien fra andre til første etasje.

 

Fakta om Orkland hovedbrannstasjon

Adresse: Løypstrengen 16, 7300 Orkanger

Hovedbygget:

Bebygd areal: 1310 kvadratmeter (Byggets fotavtrykk)
Bruksareal: 1720 kvadratmeter
1.etasje: 1193,7 kvadratmeter
2.etasje: 525 kvadratmeter
Areal som skal disponeres av Sivilforsvaret: 94 kvadratmeter

Frittstående sammenbygd carport/garasje
Bruksareal:173,3 kvadratmeter

Øvingsrigg kalde og varme øvinger
Varm del miljøvennlig gassfyring.
Kald del brukes til trening røykdykking med mere.
Areal: 119 kvadratmeter

Tomtestørrelse 6,8 dekar (daa)

Budsjett

Kroner 69 474 000 inklusiv merverdiavgift.