Orkland skal være en kommune der alle føler seg velkommen, uansett bakgrunn. For å være en del av fellesskapet er det viktig med språk. Det vil bibliotek og frivilligsentral nå gjøre noe med.

– Annenhver mandag fra klokken 10.00 til 12.00 i oddetallsuker blir det språkkafé på biblioteket på Løkken. I samme tidsrom på tirsdager i partallsukene blir det tilsvarende tilbud på frivilligsentralen i Meldal, sier Eli Anne Kalseth som har ansvar for frivilligsentralen i Meldal.

Internasjonalt samfunn

Det er mange innvandrere i vår kommune. Orkland er et mangfoldig samfunn, med små og store fra nesten hele verden. I dag er det tilbud om språkkafé på Orkanger - både på biblioteket og på frivilligsentralen. Begge tilbudene er laget i samarbeid med voksenopplæringen. Det har vist seg å være svært populære tiltak med godt besøk. Mange finner glede og mestring i det å møtes og snakke norsk sammen. Nå vil kommunens bibliotekfilialer og frivilligsentraler bidra til at flere av kommunens innbyggere kan oppleve fellesskap. Derfor satses det nå på å gjøre det populære tilbudet om en mer desentralisert – i første omgang med et tilbud på Løkken og i Meldal.

Hva er en språkkafé?

Det er viktig å lære seg språket når man kommer til Norge, men minst like viktig er det å føle seg sett og utvikle et nettverk man kan føle seg trygg på. Her kan språkkafé spille en viktig rolle. Kort fortalt er dette et lavterskeltilbud, der ulike mennesker fra Norge og andre land kan samles med en kopp kaffe eller te og snakke norsk sammen. Erfaringen viser at dette bidrar til fine møter mellom mennesker, samtidig som de som deltar kan utvikle sine norskkunnskaper. Det er positivt for inkludering og styrker fellesskapet. Språkkaféen er selvsagt åpen for alle, uansett hvor du kommer fra. Norskspråklige som har lyst til å treffe nye mennesker og bidra til at andre kan utvikle sine språkferdigheter er svært velkomne.

Også et tilbud for ukrainerne

Nå ønsker kommunen å videreutvikle tilbudet om språkkafé til flere tettsteder. I første omgang på Løkken og Meldal, men på sikt håper man å kunne utvide tilbudet ytterligere. Orkland forbereder seg nå på å ta imot flere ukrainske flyktninger. De vil bli bosatt på forskjellige steder i kommunen, og etablering av lokale språkkaféer kan derfor bli et svært godt tilbud også for dem. Det er frivilligsentralen i Meldal og biblioteket på Løkken som blir arenaer for de nye treffstedene.

Stort behov

Nå ser Eli Anne Kalseth fram til at frivilligsentralen kan brukes til språkkafé.

– Jeg har hatt gleden av å få være frivillig på en lignende språkkafé tidligere, og jeg ser det er et behov for det. Norsk er et vanskelig språk, og alle som flytter hit kan ha bruk for litt ekstra språktrening. På tirsdager har vi også strikkekafé på frivilligsentralen, og de to tilbudene kan både kombineres og deles opp – vi har flere rom å ta av, sier Kalseth.

Sigrid Haugen Flor er biblioteksjef i Orkland kommune. Hun har fra før gode erfaringer med gjennomføring av språkkafé på biblioteket på Orkanger og stiller seg positivt til at et lignende tilbud nå kan åpnes på Løkken.

– Dette er et etterspurt tilbud. Vi ser derfor fram til å få startet med språkkafé på biblioteket på Løkken. Vi håper mange vil møte opp, både de som ønsker å bli kjent med språket og de som ønsker å bidra fra lokalmiljøet, sier Flor, som peker på dette som et eksempel på godt samspill mellom kommunen og frivilligheten.