Regjeringen har bestemt at landet åpnes igjen etter koronapandemien lørdag 25. september klokken 16:00. Dette er en dag vi alle har sett fram til. I denne informasjonen vil vi kort gå gjennom hva gjenåpningen innebærer i Orkland kommune.

Selv om landet nå gjenåpnes, gjelder fortsatt betydningen av god håndhygiene, hostehygiene og at du holder deg hjemme og tester deg hvis du er syk.

Her kan du lese regjeringens pressemelding:

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

Du kan lese informasjonen fra Folkehelseinstituttet her:

Normal hverdag med høy beredskap

Orkland kommune – økt beredskap og politiske vedtak

Orkland kommune vil i likhet med landets øvrige kommuner innføre økt beredskap for raskt å kunne håndtere en lokal smittesituasjon. Orkland har under hele pandemien forholdt seg til nasjonale bestemmelser og anbefalinger. Når de nasjonale bestemmelsene nå forsvinner, kan kommunen fatte lokale vedtak hvis situasjonen krever det. Det vil være nødvendig dersom det skulle komme en lokal oppblomstring av smittespredningen som gir en svært belastende sykdomsbyrde. Da vil kommunen sette i verk nødvendige tiltak for å bringe situasjonen under kontroll. Det vil i tilfelle skje gjennom politiske vedtak fattet av formannskapet i Orkland kommune.

Nedjustert TISK - gjelder fra 27. september 2021

Det er bestemt at nedjustert TISK (testing-isolering-smittesporing-karantene) skal innføres i alle landets kommuner fra og med mandag 27. september 2021. Nedjustert TISK varer om lag 4 uker inn i normal hverdag med økt beredskap.

Nedjustert TISK fra 27. september

Orkland kommune – vårt tjenestetilbud

Orkland kommune går nå over til normal drift, men med økt beredskap for å kunne håndtere større utbrudd av covid-19. Kommunale tjenester vil nå i all hovedsak bli gitt til innbyggerne som under en normal situasjon.

Barn, elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, og da etter lokale vedtak.

Tilbake til normalen i skoler og barnehager

Orkland kommunes innbyggere

Når landet åpner opp igjen vil i hovedsak alle nasjonale restriksjoner oppheves. Det betyr at alle kan vende tilbake til et normalt liv. Det innebære at den enkelte kan velge selv hvilken risiko man vil ta og hvilke tiltak man velger å praktisere. Avvikling av tiltak og nasjonale råd eller regler står ikke i veien for at enkeltpersoner kan velge høyere beskyttelsesnivå for seg selv. Eksempelvis kan de som ønsker høyere grad av beskyttelse mot luftveisinfeksjoner velge å holde mer avstand til andre og benytte munnbind.

Folkehelseinstituttet har laget en veileder som gir råd og regler om hva du skal gjøre i tiden som nå kommer. Den kan du lese her:

Nasjonale råd og regler

Informasjonstjeneste om korona og vaksinering

Orkland kommune opprettholder koronatelefonen også i uka som kommer. Den har åpent mandag, onsdag og fredag i tidsrommet 12:00 til 14:00. Telefonnummeret er 900 31 260. Du kan benytte det samme telefonnummeret til vår vaksinetelefon, som holder åpent alle hverdager i samme tidsrom. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon neste uke om hvordan disse tjenestetilbudene vil bli framover.

Vi fortsetter også vaksineringen i Orklahallen førstkommende torsdag. Over 72 prosent av orklendingene er nå fullvaksinert, basert på at de i aldersgruppen 12 til 15 år som har fått en vaksinedose regnes som fullvaksinert.

Takk til innbyggerne i Orkland

Kommunen vil benytte anledningen til å takke innbyggerne i Orkland for godt samarbeid i 561 dager under koronapandemien. Denne situasjonen har fått fram det beste i orklendingene. Husk at det fortsatt er viktig med håndhygiene og hostehygiene. Hold deg hjemme og test deg hvis du er syk!

Takk for at du bidrar – nå ser vi at det nytter!


orkland. kommune.no/korona