- Miljøtankegangen er på full fart inn i bransjen. Den som ikke tar det inn over seg vil nok få seg en overraskelse i tiden som kommer.  

Daglig leder i Jordet ATV Support AS, Jo Syrstad, er tydelig i budskapet. Han leder bedriften på åtte ansatte som har markert seg som en stødig maskinentreprenørbedrift med base i Meldal. For det er entreprenørdelen av selskapet som dominerer driften i dag, ikke ATV som var en viktig bærebjelke da bedriften ble etablert i 2012.

Oppdrag for nettselskap

- Vi har god oppdragsmengde og ser lyst på framtida. Akkurat nå i den verste kuldeperioden er det riktignok litt roligere, men når den er over er det tilnærmet full fart.

En vesentlig del av oppdragsmengden for bedriften, som holder til i de tidligere meierilokalene i Meldal sentrum, dreier seg om arbeid for Tensio. Dette er nettselskapet til NTE og Trønder Energi, som bedriften har skaffet seg kontrakt med.  Kontrakten omfatter gravearbeider for legging av kabler, ombygging og fornying av strømnettet i 13 av kommunene i det som tidligere het Sør-Trøndelag.

Jordet støttemur.jpg
Foto: Jordet ATV Support AS

Løsningsorientert og fleksibel

 I tillegg driver firmaet med alt innen tomtegraving, veibygging, VA-anlegg og har spesialisert seg på etablering av natursteinmurer med stein fra Sætergård.   

- Det handler om å være løsningsorientert, fleksibel og kreativ når oppdrag skal løses. Det hender at den gode gamle spaden må fram, smiler Eivind Rindal, som sammen med Syrstad er eier av bedriften.

Miljøsertifisering styrker konkurranseevnen

I fjor vår satte bedriften i gang prosessen med miljøsertifisering. De valgte å benytte sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn, i likhet med 7 389 øvrige bedrifter og offentlige aktører i Norge. Kristin Øverland, som er halvtidsansatt kontormedarbeider i bedriften, fikk i oppgave å lede arbeidet med sertifiseringen, og bedriften ble sertifisert sommeren 2020.

- For vår del er det svært viktig å være miljøsertifisert. I offentlige anbudskonkurranser er det blitt et krav å kunne dokumentere at dette er i orden, sier Syrstad.  

Hverdagsrutiner

Miljøaspektet er for lengst blitt en del av hverdagen for entreprenørbransjen. Elektriske løsninger er på gang både på maskiner og utstyr. Selv om Syrstad tror det blir en stund til at de selv anskaffer el-gravemaskin, har bedriften allerede lagt om på rutiner og adferd i hverdagen. Det handler om alt fra drivstoff- og kjemikalieforbruk til oppvarming av lokaler.

- Vi har også fått et helt nytt fokus på avfallshåndtering, sortering og tomgangskjøring i hverdagen. Dette har helt klart en miljøgevinst, sier Syrstad.

Det synlige beviset på at bedriften er miljøsertifisert ble overlevert av ordfører Oddbjørn Bang mandag 8. februar. Han hadde med seg en pakke bestående av plakater i ulike størrelser og klistremerker som bedriften kan benytte i sin profilering.

Jordet kabler.jpg
​Foto: Jordet ATV Support AS

Ønsker din bedrift miljøsertifisering? Du kan lese mer om Miljøfyrtårn-ordningen her: