Tett oppfølging av marked og kunder, en bevisst satsing på nye digitale løsninger og en klar målsetting om vekst er bare noe av det som beskriver Stenseth Maskin på Fannrem.

Fredag 10. juli fikk bedriften det synlige beviset på at de også har et bevisst forhold til grønn omstilling. Ordfører Oddbjørn Bang sørget for å dele ut plaketten fra stiftelsen Miljøfyrtårn til Gunnar Stenseth og Geir Slettås. Dette er en tradisjon ordføreren har tatt med seg fra Orkdal kommune, og som er en synliggjøring av at Orkland kommune gir anerkjennelse til bedrifter som vektlegger en bevisst satsing på miljø og bærekraftig utvikling.

I vekst

Om ikke selve bygningsmassen og forretningslokalene er så godt synlige i landskapet, der de ligger i Engmoveien på Blåsmo, har nok deres inntreden i markedet likevel blitt lagt godt merke til de siste årene.

Gunnar Stenseth startet opp virksomheten, opprinnelig som enkeltmannsforetak. i 2016 ble selskapet omdannet til aksjeselskap, og har i dag 10 faste ansatte og en solid maskinpark med 6 gravemaskiner, 4 hjullastere og 2 lastebiler.

- Våre kjerneområder er vegbygging, vann- og avløpsanlegg, masseforflytting og anleggsgartnerarbeid. I tillegg til fjellsprenging, rivning, og salg av grus og pukk, forteller Stenseth.

Hus og hage

Med eget steinbrudd ved Våvatnet og uttak av stein, skifer og naturgrus i Skårild i Heim kommune, satser bedriften i tillegg også på å kunne tilby privatmarkedet produkter til hus og hage. 

- Vi kjøpte nylig opp Anki-tomta i Tiltaksveien på Orkanger. Der tilbyr vi alt fra matjord, til singel og pukk for henting eller frakt. Det er det allerede mange som har oppdaget, sier Slettås, som tar seg mye av markedsarbeidet i bedriften. Han har også vært hovedansvarlig for arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifiseringen, som har vært en grundig prosess med involvering av alle ansatte.

Våvatnet_1200x900.jpgVåddaneset steinbrudd ved Våvatnet. 

Miljø og økonomi

I dette arbeidet har bedriften gjennomgått alle prosedyrer, innkjøpsordninger, forbruks- og arbeidsrutiner. Prosessen har foregått i nært samarbeid med HMS-Tjenesten. Økt kildesortering og gjenbruk, redusert energibruk og redusert sykefravær er generelt positive resultater som oppnås gjennom slik sertifisering.

- Kort fortalt handler det om en grunnleggende bevisstgjøring av hvordan virksomheten drives. Denne bevisstheten gir oss utvilsomt flere fortrinn, ikke minst økonomisk, sier Slettås, som poengterer at Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Anki_1200x900.jpg
Anki-tomta har ligget som en skamplett i enden av Tiltaksveien i mange år. Nå har Stenseth Maskin sørget for å rydde opp og starte ny virksomhet på området. Nå er de i startgropa med en større oppgradering av uteområdet, samt at bygningen vil få ny fasade, nytt tak, nye beslag, takrenner, dører og porter. 

Høy aktivitet

Gunnar Stenseth trekker fram Orkland som et svært gunstig sted å drive næringsvirksomhet.

- Det skjer svært mye i hele kommunen. Selv i koronaperioden har det vært full sysselsetting hos oss. Vi hadde langsiktige oppdrag som vi dro med oss inn i perioden, og framover ser det også svært lyst ut, forteller han.

Selv om Orkland er bedriftens primære markedsområde, har den også oppdrag i nabokommunene og i Trondheim.

Lokal og digital

Alle ansatte har lokal tilhørighet, noe det er en bevissthet om i ledelsen.

- Lokal rekruttering sikrer stabilitet og lojalitet. Vi er også godkjent opplæringsbedrift og alltid på jakt etter dyktige medarbeidere, sier Slettås, som også trekker fram den digitale satsingen som et fortrinn i dagens marked.

- Vi satser ikke bare på synlighet gjennom nettside og sosiale medier, selv om det er svært viktig. For oss er det viktig å utnytte potensialet som digitale verktøy gir også i daglig drift.

Derfor har de lagt til rette for at kunder selv kan regne ut pris på produkter gjennom priskalkulator på nettsiden. De tilbyr Vipps-betaling for privatkunder, og benytter ulike app-løsninger for ansatte i alt som har med rapportering på prosjekter.

- Det aller meste foregår elektronisk, noe som gjør arbeidsprosessene effektive og fører til at de ansatte i liten grad har behov for å komme innom på kontoret.

Solid og kontrollert vekst

Høyt aktivitetsnivå hindrer ikke bedriften i å være sulten på nye oppdrag.

- For tiden er vi i innspurten på nye spennende anbudsprosesser og ser store muligheter for å vokse solid og kontrollert i tiden som kommer. Folk skal nok legge merke til oss i tiden som kommer, sier Slettås og nikker mot Stenseth som står med Miljøfyrtårn-plaketten under armen.

- Denne skal på veggen, smiler han.

Om Miljøfyrtårn

 • Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.
 • Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.
 • Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.
 • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
 • Over 6600 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.
 • Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.
 • Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.
 • Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.
   
 • Her kan du kan lese mer om Miljøfyrtårn-sertifiseringen