- Vi opplever at lokalt næringsliv generelt har et økt fokus på miljø. Det er et uttrykk for ønsket om å bidra i det grønne skiftet, men også fordi dette i realiteten handler om bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

Det sier Berit Arntsen. Hun er daglig leder i Næringshagen i Orkdalsregionen, som jobber med utvikling og nyskaping av over 80 medlemsbedrifter i regionen.

- For vår del handlet det på den ene siden om å sette temaet på dagsorden i egen bedrift. Å få økt bevissthet til at enkle grep i forhold til avfallshåndtering, energi og transport har åpenbare verdier. For det andre handler dette for oss om å være en troverdig samtalepartner med våre medlemsbedrifter, sier Arntsen, som mener at et fokus på temaet også fører til økt bevisstgjøring hos av hver enkelt av de seks ansatte.

Synlige bevis

Mandag denne uka fikk hun og hennes kolleger overrakt det synlige beviset på at de nå er miljøsertifisert gjennom ordningen Miljøfyrtårn. Ordfører i Orkland, Oddbjørn Bang, avlegger alle bedrifter som gjennomfører sertifiseringen et besøk og har med seg synlige bevis i form av plakett og annet profileringsmateriell bedriften kan benytte.

Næringshagen med ordfører_1200x1002.jpgDaglig leder Berit Arntsen mottar plaketten som et synlig bevis på at de nå er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift av ordfører Oddbjørn Bang.

Ekstern bistand

Det er etter hvert 39 ulike bedrifter og offentlige instanser i Orkland som har gjennomført den relativt omfattende, men svært nyttige prosessen som ligger til grunn for sertifiseringen.

- Vi fikk bistand fra HMS-Tjenesten i gjennomføringen, og selv for oss som i hovedsak er kontorbasert er det relativt mye å gjennomgå og ta stilling til. Kanskje burde ordningen vært tilpasset de ulike næringene på en mer spesifikk måte, sier Arntsen, som lar det være en utfordring til stiftelsen Miljøfyrtårn.

Økt bevissthet

Arntsen sier de har merket en sterk endring i bevisstheten rundt miljøspørsmål i næringslivet. Det kommer delvis av eksterne krav, men også genuine ønsker om å bidra aktivt i den grønne skiftet. Hun opplever at næringslivet responderer positivt på at stat og kommuner stiller krav om miljøsertifisering ved anbudsrunder. Hun trekker fram både Thamsklyngen og Tregruppen som eksempler på kreativitet i forhold til samarbeid for å dyrke fram mer bærekraftige løsninger i lokalt næringsliv.

- Dessuten synes jeg Orkland kommune har satt bærekraft og miljø på dagsorden gjennom kommuneplanens samfunnsdel. Den bruker vi å vise til når vi er i dialog med næringslivet, sier Berit Arntsen.