Kommunesammenslåingen har fått fart i barnehagenes miljøarbeid, der de yngste blir inkludert i dagligdagse miljøtiltak. Denne uka delte ordfører Oddbjørn Bang ut synlige bevis til Meldal og Storås barnehager som nylig ble godkjent som Miljøfyrtårn-bedrifter.

- Hvem er det som kommer på besøk i dag? Det var spørsmålet en av de ansatte stilte barna i Å barnehage torsdag morgen.

- Vaktmesteren, kom det kjapt fra en liten kar, som dagen før hadde fått med seg at de skulle få storfint besøk i barnehagen dagen etter.

Glad i smykker!

At barn har et nokså perifert forhold til ordførere er kanskje ikke så rart. Vaktmestre derimot er en høyt aktet yrkesgruppe blant de små. Det er folk de har et nært forhold til, alltid populære når de kommer inn porten i sine arbeidsklær med spennende verktøy og fikser opp i feil og mangler. Kanskje ikke så rart da at den lille gutten gledet seg og trodde at ordføreren var en slags vaktmester. Men ordføreren hadde verken med seg hammer, sag eller skrutrekker. Men ordførerkjede - det hadde han. Da Bang høytidelig iførte seg kjedet var imidlertid flere av de små skjønt enige om at ordføreren må være en mann som er svært glad i smykker.

Plakett på veggen

Orkland kommune har valgt Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning både for egne kommunale virksomheter og næringslivet i Orkland. Tradisjonen er at ordføreren avlegger sertifiserte aktører et besøk der han har med seg synlige bevis som kan henges på veggen. På denne besøksrunden delte han ut materiell på Grefstad barnehage, både til hovedavdelingen og avdelingen på Å, mens besøksrunden ble avsluttet i Storås barnehage.

Nærmiljøtiltak

Felles for barnehagene er at de i tillegg til å involvere barna i søppelsortering også har et godt samarbeid med aktører i sine nærområder, det være seg idrettslag, velforeninger, næringsliv og enkeltpersoner. På den måten oppstår mange spennende samarbeidskonstellasjoner, og er en fin måte å få fram barnehagens rolle i sitt lokalmiljø.

Skolene følger etter

Miljøfyrtårnordningen i barnehagene er en videreføring av et arbeid som opprinnelig startet i tidligere Orkdal kommune, der samtlige barnehager ble sertifisert. Kommunesammenslåingen har ført til at i løpet av høsten vil alle barnehager i vår nye flotte kommune ha gått gjennom det målrettede arbeidet for å fylle de nødvendige vilkårene.

Kommunens klima- og miljøkoordinator Atle Wormdal opplyser at målet er at også samtlige barne- og ungdomsskoler i Orkland skal være sertifisert før jul. Enkle, praktiske, hverdagslige grep satt i system er bra for miljøet og bra for framtida.

Her kan du lese mer om stiftelsen Miljøfyrtårn