Forsvaret melder at forberedelsene til årets store vinterøvelse i Troms, Cold Response 2020 er i gang. En del utstyr og kjøretøy er tatt ut av Marinekorpsets (USMC) forhåndslagre og skal fraktes til Orkanger havn for videre skipning nordover.

Fra fredag 14. februar og noen dager fremover vil det bli kjørt militære kolonner fra Værnes til Orkanger. På Orkanger havn vil det bli etablert et adgangskontrollert område. Dette vil bli voktet av lokale soldater fra Orkla HV-område. Det vil bli noe militær aktivitet - men mye mindre enn under Trident Juncture 2018.