Orkland kommune leier ut jaktretten i Steinsdalen kommuneskog, mnr.: 5059 - 728/1. Eiendommen er om lag 7300 dekar stor og ligger innerst i Verrafjorden. Kommunen ønsker å innhente bud på jakta for treårsperioden 2022-2024.

Følgende fellingstillatelser gjelder for hele treårsperioden:

Hjort totalt 15 dyr:
3 voksne bukker, 6 koller (valgfri alder), 2 bukker 1,5 år og 4 kalver.

Elg totalt 4 dyr:
Ei elgku, en kvige eller fjorokse og 2 elgkalver

Rådyr
Frikvote

Det forutsettes en jevn fordeling av fellingstillatelsene i treårsperioden.

Prisen er fastsatt til kr 25 000 per år (totalt kr 75 000 for treårsperioden) uten hensyn til fellingsresultatet. I tillegg må jaktlaget betale fellingsavgifta.

Dersom flere jaktlag melder interesse, vil tildeling avgjøres ved loddtrekning.

Jaktlag med innenbygdsboende, og innenbygdsboende med et flertall av yngre / nye jegere som ikke har tilgang på jaktterreng, vil bli prioritert i trekningen. For å kunne regnes som innenbygdsboende må minst halvparten av jaktlaget være folkeregistrert med bosted i Orkland kommune. Et jaktlag må ha minimum 5 personer.

Skriftlig bud leveres i lukket konvolutt merket «Jakt 2022-24 Steinsdalen» til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger innen mandag 22. august 2022.

Fullstendig jaktlag bes oppgitt i budet.

Jaktlaget må også dokumentere tilgang til en godkjent ettersøkshund.

Eventuelle spørsmål rettes til Orkland kommune på telefon 414 32 071