Orkland kommune leier ut jaktretten i Steinsdalen kommuneskog, mnr.: 5059 - 728/1. Kommunen ønsker å innhente bud på jakta i 2021, på det om lag 7 300 dekar store arealet.

Følgende fellingstillatelser gjelder:

Hjort
En voksen bukk, 2 koller (valgfri alder) og 2 kalver.

Elg
En elgokse 1,5 år og en elgkalv.

Rådyr
2 valgfrie dyr (men ikke rågeit)

Prisen er fastsatt til kr 27 000 uten hensyn til fellingsresultatet.

Dersom flere jaktlag melder interesse, vil tildeling avgjøres ved loddtrekning.

Jaktlag med innenbygdsboende, og innenbygdsboende med et flertall av yngre / nye jegere som ikke har tilgang på jaktterreng, vil bli prioritert i trekningen. For å kunne regnes som innenbygdsboende må minst halvparten av jaktlaget være folkeregistrert med bosted i Orkland kommune. Et jaktlag må ha minimum 6 personer.

Skriftlig bud leveres i lukket konvolutt merket «Jakt 2021 Steinsdalen» til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger innen tirsdag 15. juni 2021.

Fullstendig jaktlag bes oppgitt i budet.

Jaktlaget må også dokumentere tilgang til en godkjent ettersøkshund.

Det vil bli inngått kontrakt med mer detaljerte bestemmelser om jaktutøvelsen og rapportering.

Eventuelle spørsmål rettes til Orkland kommune, telefon 72 46 73 07 / 468 09 107 eller bertil.meland@orkland.kommune.no