Lysthusflata.png

Reguleringsplanen for Lysthusflata ble vedtatt i kommunestyret den 24.06.2020. Med hjemmel i matrikkelforskriften § 50 sjuende ledd sendes forslag til veinavn for nye veier i reguleringsområdet ut på høring.

Furubergveien: Veien går i nordlig retning mot Furuberget.

Drauglia: Historisk navn på plassen/hytta til folket på Hov gård som lå i området.

Lysthusflata: Historisk navn på området.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller med post til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger innen 21.09.2020. Merk uttalelser i saken med BYGG-20/01298.