Det er satt i gang arbeid med navnsetting av veier og hytteområder uten navn i Orkland kommune. Forslag til veinavn var ute på høring i desember. Rådmannen har vurdert de innkomne innspillene og foretatt noen endringer på både navn og utstrekning av parsellene. Erfaringsmessig er navn noe som opptar mange og kommunen ønsker at flest mulig skal komme på banen med innspill.

Siden hele 135 (!) veier eller områder skal få eget navn legges reviderte forslag ut på ny høring.

Forslagene er utarbeidet med god hjelp fra den lokale navnekomiteen, som er Rådmannens rådgiver i slike saker. Etter høringen vil innspillene gjennomgås og forslag sendes Språkrådet for tilråding. Språkrådet ser på skrivemåten etter reglene i «Lov om stadnamn». Endring av forslagene vil kunne forekomme basert på tilrådingen. Endelige forslag utarbeides av Rådmannen. Kommunestyret er vedtaksmyndighet.

Kom med innspill!

Du kan klikke deg inn i kommunekart for å se veiparsellenes utstrekning. Hvis du zoomer godt inn i kartet vil navneforslagene vises. Her finner du aktuelle dokumenter vedrørende navnesaken:

Høringsuttalelser sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller med post til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger innen 04.03.2021. Oppgi referanse BYGG-20/01810.