Torsdag 5. mai er det verdens håndhygienedag. Utallige ganger i løpet av de siste to årene har vi fått beskjed om å vaske hendene – om og om igjen. For noen yrkesgrupper er dette en del av den daglige rutinen – mange ganger om dagen. Vi snakker selvsagt om helsearbeiderne. Men slik har det ikke alltid vært.

For over 180 år siden var det å vaske hendene ansett som et svært kontroversielt medisinsk råd. Det skulle den ungarske legen Ignaz Semmelweis få erfare. I 1840 jobbet den unge legen på et sykehus i Wien. Da han foreslo å innføre håndvask som forebyggende tiltak gikk det ikke bedre enn at han mistet jobben. Hvordan kunne dette enkle forslaget få så fatale konsekvenser for den 22 år gamle legen?

Her kan du lese mer om håndhygienedagen

Forskjell på folk

Det hadde seg slik at på dette sykehuset var det to ulike fødeavdelinger. En for de rike fruene, som ble ivaretatt av legene. Den andre avdelingen var for de de mindre velstående, som måtte nøye seg med jordmødre. En praksis som nok ikke var særlig uvanlig på denne tiden. Men samme hvor eksklusiv pleie de velstående fruene fikk av sine leger, var det mange flere som døde på denne avdelingen enn på den hvor jordmødrene regjerte. Hvordan kunne det ha seg? Legenes konklusjon var som oftest at dette skyldtes barselfeber, en ganske så udefinerbar og diffus diagnose.

Fra døde mennesker til rike fruer

Dette var en tid da kunnskapen om bakterieflora nok var temmelig begrenset. Semmelweis gikk imidlertid bredt og vitenskapelig til verks for å finne årsaken og endte opp med en teori som synes opplagt i dag, men ikke den gangen. Det viste seg nemlig at legene som hadde ansvaret for de velstående mødrene også utførte obduksjoner av lik, ofte rett i forkant av visittene hos de fine fruene. Hadde de husket å vaske hendene før de skiftet «pasienter»? Neida, her gikk de rett fra å ha hendene i døde mennesker til å inspisere gravide kvinner og nyfødte barn. Jordmødrene derimot drev ikke håndtering av lik.

Dolket av sine egne

Selv om Semmelweis ikke hadde særlig kunnskap om bakterier, konkluderte han med at dette måtte være årsaken og fikk under tvil gjennomslag for obligatorisk håndvask ved sykehuset. Hva skjedde? Joda, dødsraten sank betydelig og den unge legen forventet nok både rosende ord, applaus og anerkjennelse. Men få opplever å bli profet i eget land, heller ikke Semmelweis. Han ble tvert imot latterliggjort av professorer og legekolleger for sin teori. De mente at årsakssammenhengen ikke var tilstrekkelig vitenskapelige bevist og det endte med at den unge legen mistet jobben i 1849.

Månedlig søkelys på kunnskap

I dag vet vi heldigvis bedre. Kunnskap om mikroorganismer, overførbare sykdommer og hvordan vi skal kurere dem er langt bedre. Allikevel spiller håndhygiene en vesentlig rolle for oss alle, og ikke minst for de som jobber i helsevesenet. I Orkland kommune har helse- og mestringsenheten utarbeidet et såkalt årshjul der relevante faglige tema er satt på dagsorden. For å friske opp gammel, eller for å få ny kunnskap deltar ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjem i ulike opplæringstilbud - ny måned betyr nytt tema og mer kunnskap.

Håndhygiene på kompetansekartet

5. mai er den internasjonale håndhygienedagen. Da er det søkelys på prosedyrer, tips, råd supplert med informasjonsfilmer på nett. I år er det i tillegg anskaffet hjelpemidler som ytterligere skal bidra til bedre håndhygienen. To UV-kabinett som skal gå på rundgang på de ulike tjenestestedene viser på en effektiv måte om håndhygienen er god nok.

I 1865 døde Ignaz Semmelweis, 47 år gammel, på et sinnssykehus etter et mentalt sammenbrudd. Misforstått av sin samtid, men anerkjent og hyllet mange år senere. I dag er vi så heldige at vi har et kompetent helsevesen, der alle profesjoner har kunnskapen som Semmelweis prøvde å få gehør for. Hvordan ville verden egentlig sett ut uten en god såpevask i 2022?