På grunn av anleggsarbeider vil den kommunale vegen Lefstadvegen (KV 2758) i Orkland kommune bli stengt fra 20.12.2021 klokken 14:00 til 23.12.2021 klokken 15:00.

Stengingen gjelder fra fylkesveg 65 og opp til avkjørsel til Lefstadvegen 96, cirka 1 kilometer. Det blir omkjøring ved KV 3575 Raudkleivvegen.

Eventuelle spørsmål rettes til Ivar Lillery telefon 478 80 158