Om boligen:

  • 2-roms/59 m2 bruksareal i 1. etasje
  • Innskudd kr 709 000,-
  • Fellesutgifter kr 7 000,- per måned
  • Omsorgstjenester følger ikke boligen

Søker må være:

  • bosatt i Orkland kommune
  • 60 år og/eller trygdet eller med annet pleie- og omsorgsbehov
  • uten egnet bolig i forhold til fysisk eller psykisk funksjonshemming

Ta kontakt med Tildelingskontoret for helse og mestring for visning eller spørsmål,
telefon 91 87 85 40 / 90 27 84 15

Søknadsskjema «Helse- og omsorgstjenester» benyttes og kan fås på visning, eller du kan 
laste ned skjema for utskrift og utfylling.

Boligen tildeles etter individuell vurdering, søknadsfrist 20.02.2021

Skjemaet sendes Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger

Du kan også søke via denne lenken: