Lavrans Skuterud blir ny kommunalsjef samfunn i Orkland kommune.

Kommunalsjef samfunn har ansvar for kommunens tjenester til innbyggerne innenfor kommunalteknikk, bygg/eiendom, plan, brann og redning, byggesak, stedsutvikling og landbruk. Kommunalsjef samfunn inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Internasjonal erfaring

Skuterud (53 år) er i dag seniorforsker hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), hvor han har jobbet i 28 år. Han har jobbet med atomberedskap både nasjonalt og internasjonalt. Skuterud har hatt engasjementer hos Verdens Helseorganisasjon (WHO), Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Han har prosjektledererfaring fra mange FoU-prosjekt både nasjonalt og internasjonalt, og har i Norge blant annet samarbeidet med Mattilsynet og Landbruksdirektoratet. Skuterud har i tillegg arbeidet med beredskapsarbeid og kompetansebygging sammen med Statsforvaltere, kommuner og nødetater.

Han ble utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk i 1992 fra daværende Norges tekniske høgskole (NTH) og har en doktorgrad (ph.d.) i kjemi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2005.

Skuterud, som er bosatt på Fannrem, er fembarnsfar og opprinnelig gudbrandsdøl. Han er kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Venstre i Orkland kommune. Skuterud var i tidligere Orkdal kommune medlem av formannskapet.

Han har vært leder av Orkla fjellsportklubb siden 2004 og ivaretok arbeidsgiveransvaret fra 2013 til 2020 når klubben driftet Klatrehallen. Mindre kjent er det kanskje at han er bass i det upretensiøse Mannskoret Lerka. Kanskje hørte du han på NRK P1 i går under radiogudstjenesten fra Orkanger kirke?

Kjenner kommunen godt

Kommunedirektør Ingvill Kvernmo har sterk tro på at dette er en tilsetting som styrker mulighetene for å realisere kommunens målsetninger.

- Jeg er svært fornøyd med å få på plass Lavrans som ny kommunalsjef samfunn. Han har en svært spennende bakgrunn både nasjonalt og internasjonalt. Jeg synes det er spennende at vi finner en så godt kvalifisert kandidat som er bosatt i Orkland og som kjenner kommunen godt. Lavrans vil komplementere og styrke ledergruppen med sitt sterke engasjement for bærekraft og tverrfaglig kunnskap innenfor stillingens ansvarsområder.

Vil utvikle hele kommunen

- Jeg gleder meg til å bruke enda mer av engasjementet mitt for Orkland, som jeg mener er Norges beste kommune. Stillingen som kommunalsjef samfunn er en utfordrende og spennende stilling hvor jeg får bruke min erfaring fra både tverrfaglig arbeid i staten og det politiske livet.

Skuterud understreker at han har stor respekt for at han går inn i en annerledes rolle som kommunalsjef enn den han har hatt som politiker, forsker og ildsjel.

- Orkland kommune er en annerledes og driftig organisasjon med mange dyktige folk som jeg gleder meg til å få som kollegaer. Orkland spenner bredt i geografi og næringsliv med mange tettsteder med unike kvaliteter. Målet må være å utvikle hele kommunen med bærekraft som rettesnor. Med mitt mangeårige miljø- og samfunnsengasjement setter jeg ekstra pris på at kommuneplanens samfunnsdel er så sterkt forankret i FNs bærekraftmål. Det gir et viktig og godt utgangspunkt for framtidas Orkland.

Det er ennå ikke avklart når Skuterud starter i stillingen, men dette vil være klart snart. Han vil søke om permisjon fra sine verv i politikken med umiddelbar virkning.