Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen.

Appen kan lastes ned på mobiltelefon. Personer som har lastet ned Smittestopp, vil få SMS-varsel dersom de har vært i nærheten av personer med appen som har fått påvist koronasmitte. Dermed kan de gå raskt i karantene og begrense smittespredningen.

Brukes kun til smittesporing og smittebegrensing

Varselet inneholder ikke informasjon om hvem den smittede er. Appen vil heller ikke varsle om når det er smittede i et område. Den vil ikke bli brukt til noen form for kontroll av om folk overholder karantenereglene.

Dataene skal kun brukes til smittesporing og smittebegrensing.

Frivillig å bruke

– Det er frivillig å laste ned Smittestopp, og jeg håper så mange som mulig vil være med på å stoppe spredningen av koronaviruset ved å laste den ned. For at den skal fungere effektivt, er det viktig at mange tar den i bruk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Appen vil også gi kunnskap om utviklingen av pandemien ved at helsemyndighetene får anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet og kontaktmønstre i befolkningen. Dette er informasjon som kan brukes til å analysere hvor smitten skjer og om tiltakene mot koronaviruset virker. Det vil gjøre det mulig å lette på tiltak eller endre på tiltak som ikke fungerer.

Trygg å bruke

Etter at pandemien er over, vil datainnsamlingen fra appen bli avsluttet og personopplysninger slettet. Alle som har lastet ned appen kan når som helst slette den og alle opplysninger om seg selv. 

Dataene lagres kryptert i en skyløsning fra Microsoft, hvor kun autorisert personell fra Folkehelseinstituttet og driftsleverandøren Simula har tilgang.

– Smittestopp skal være trygg å bruke. Det har vært en forutsetning at personvern og sikkerhet ivaretas på en god måte, sier Høie i pressemeldingen.

Ikke alle får varsel med en gang

Selv om alle kan laste ned appen på sine mobiltelefoner i dag, er det ikke alle som vil få SMS-varsel med en gang. Før varsel automatiseres til alle brukere, må det være trygghet for at det er de riktige personene, nærkontaktene, som varsles. De første ukene vil derfor Folkehelseinstituttet prøve ut dette i samarbeid med utvalgte kommuner før det innføres for alle i hele landet.

Det er forskningsinstituttet Simula som har utviklet appen på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.

Du kan lese mer om appen og hvordan du laster den ned her:
Helsenorge.no


orkland.kommune.no/korona