Orkland kommune har mottatt to millioner statlige kroner til å gjennomføre sommerskole sommeren 2021. -Nå er vi i gang med å planlegge hvilke tilbud vi skal gi.

Det sier Solveig Melby, enhetsleder for oppvekst i Orkland kommune, som nylig fikk svar på søknaden kommune sendte inn tidligere i år.

På landsbasis har mange elever mistet mye tid på skolen og i fritidsaktiviteter det siste året. Med bakgrunn i dette har derfor regjeringen bevilget 500 millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i grunnskolen. ​Totalt har 228 av landets 356 kommuner fått tilskudd til å lage nye eller utvide eksisterende sommerskoletilbud​. Målet er å kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og unge. ​

Ingen erstatning for skole

- Koronasituasjonen har også påvirket våre elever. Vi ønsker derfor å etablere arenaer der elever får mulighet til å delta i sosiale og kulturelle aktiviteter, i tillegg til å få faglig påfyll, sier Melby, som presiserer at dette ikke er en erstatning for skole, men et viktig supplement i en spesiell tid.  ​

Lokal tilpasning

Målgruppen for tilbudet er i utgangspunktet alle elever i grunnskolen, altså fra 1. til 10. trinn, men kommunen kan selv prioritere spesielle aldersgrupper. ​Staten har i det hele tatt gitt kommunene stor frihet til å utforme det lokale sommerskoletilbudet utfra sine egne lokale forutsetninger.

-Først skal vi se på hva kommunen selv kan tilby av sommeraktiviteter, utover det står vi fritt til å samarbeide med idrettslag, kulturskoler, leirskoler eller andre type foreninger, og det er også åpnet for samarbeid på tvers av kommuner, sier Melby, som poengterer at tilbudet skal være helt gratis for elevene! ​

Tar hele Orkland i bruk

Kommunen skal opprett en prosjektgruppe som har fått i oppgave å utarbeide innhold og gjennomføre tilbudet.

-Vi kommer til å be målgruppen om innspill på hva de ønsker seg. Så får vi i neste omgang se på hvilke aktører vi bør ha med oss videre og hva vi greier å tilby av aktiviteter. Vi håper dette kan bli et verdifullt tilbud etter en spesiell tid. Kanskje kan dette være en fin anledning til at elever i Orkland kan treffes på tvers av skoler og geografi i et samfunn på vei tilbake til normalen, såfremt smittesituasjonen tillater det, avslutter Solveig Melby.