Tilskuddsportalen er et verktøy for lag og foreninger som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til sine prosjekt.

Portalen gir oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner innenfor flere ulike kategorier.

Orkland kommune, enhet kultur- og idrett inviterer nå alle frivillige lag og foreninger kommunen til kurs i bruk av Tilskuddsportalen. Det blir arrangert to kurs.

På grunn av plassbegrensninger kan hver organisasjon stille med maks 2 representanter. Påmelding på epost til tom.brendmo@orkland.kommune.no innen mandag 26. oktober. Husk å oppgi navn på organisasjon samt fullt navn på representanter og hvilket av de to kursene påmeldingen gjelder.

Tid og sted

  • Onsdag 28. oktober kl. 18:00 - 20:30, Lensvik bedehus (maks 30 deltakere)
  • Torsdag 29. oktober kl. 18:00 - 20:30, Grøtte skole, aulaen (maks 50 deltakere)

Smittevern

Personer med symptomer på sykdom bes holde seg hjemme. Ellers gjelder vanlige smittevernregler som en meter avstand og utvidet håndhygiene.

Arrangør: Orkland kommune, enhet kultur- og idrett

Vel møtt!