Onsdag 29. juni bestemte nasjonale helsemyndigheter å anbefale en fjerde dose med koronavaksine til alle personer over 75 år, uavhengig av om de har gjennomgått covid-19 eller ikke. Oppstartdato ble satt til 01.07.2022.

Dette betyr at dersom du er over 75 år og tidligere har fått tre vaksinedoser, anbefaler myndighetene en ekstra dose. Dette gjelder også dersom det har gått minimum 3 uker siden du gjennomgikk sykdommen.

Gjennomføring i Orkland

Kommunen starter med vaksinering av eldre over 75 år som er bosatt på institusjoner og omsorgsboliger. Den øvrige delen av befolkningen som er over 75 år og ønsker vaksine kan få denne på Vitus apotek på Amfi Orkanger. Du finner nærmere informasjon om gjennomføring av dette her:

Vaksinering