Orkland kommune har ikke hatt nye tilfeller av Covid-19 siden 11. april. Lavt smittepress fører til at vi stenger den kommunale koronatelefonen og prøvetaking gjøres nå av din fastlege.

Over ni prosent av befolkningen i Orkland er nå testet, både gamle og unge. Generelt er det lavt smittepress og alt tyder på at det er lave mørketall i Orkland. De siste fire smittetilfellene i Trøndelag dreier sog om tilreisende fra utlandet, hvorav tre personer som har vært i Sverige.

Ferietid

Det er ferietid og mange har reiseplaner i sommer. Det er mange muligheter til å ha en fin og aktiv ferie innenlands i år. Husk imidlertid at det er steder i landet som har en annen smittesituasjon enn det vi har. Derfor;

  • Ikke oppsøk folkeansamlinger
  • Husk hygienereglene du har fulgt i hele vår
  • Husk avstandsregelen på en meter

Følger du disse enkle rådene unngår vi ganske sikkert at du tar med deg smitte hjem igjen til Orkland.

Rutineendringer

Det lave smittepresset og langt færre henvendelser til kommunen fører til noen endringer i kommunens rutiner. Fra 1. juli gjelder følgende:

  • Koronatelefonen stenger.
  • Ved spørsmål om arrangementer og lignende Orkland kommunes e-posttjeneste, korona@orkland.kommune.no
  • Prøvetaking og spørsmål omkring korona tas nå direkte med legekontorene. Henvend deg til din fastlege.
  • Hvis du er på ferie i Orkland kommune, kontakt legevakt på telefon 116 117

Dersom det skulle oppstå endringer i smittesituasjonen, vil kommunen raskt starte opp nødvendige tiltak.

Fortsatt god sommer!


orkland.kommune.no/korona