Gjennom nesten hele pandemien har koronatelefonen vært et viktig tiltak. Når vi nå går inn i en annen fase med gjenåpning og bortfall av forskriftsfestede tiltak er det naturlig at dette tilbudet avsluttes. I en overgangsperiode, etter de nye nasjonale råd og anbefalingene som var gjeldende fra lørdag 12. februar ble iverksatt, har telefonen likevel vært åpen som vanlig. I dag fredag 18. februar ble siste dag hvor koronatelefonen var åpen.

Den siste tiden har koronatelefonen vært åpen to timer på hverdager. Situasjonen er nå stabil og vi ser at antall henvendelser er sterkt fallende. Koronatelefonen og svartjenesten på e-post har vært en generell informasjonstjeneste knyttet til spørsmål om korona og hva som har vært gjeldende knyttet til nasjonale og lokale regler.

Spørsmål knyttet egen helsesituasjon skal som før gå til din fastlege.

Vi oppfordrer alle som har generelle spørsmål om korona om å benytte seg av tilgjengelig oppdatert informasjon på følgende nettsider:

Du finner fortsatt oppdatert informasjon om kommunens håndtering og tilbud på www.orkland.kommune.no/korona, samt svar på de mest hyppige spørsmålene knyttet til korona og vaksinering.

Vi vil benytte anledningen til å takke orklendingene for godt samarbeid og dialog knyttet til denne tjenesten.