Smittetrenden i Orkland er synkende. I alt ni personer fikk konstatert koronasmitte forrige uke, de fleste med bakgrunnen i utbruddet på Løkken Verk. Ingen av våre smittede er innlagt på sykehus. Vi ser også at antall gjennomførte tester er synkende. Risikonivået i Orkland er nå på det laveste nivået, men dette kan selvsagt endre seg. Derfor minner vi fortsatt om å følge de generelle smittevernreglene.

Når det gjelder rapportering av nye smittetilfeller vil vi i tiden som kommer rapportere dette ukentlig. Skulle det oppstå situasjoner der det er nødvendig av hensyn til innbyggerne, vil vi selvsagt komme med oppdatering umiddelbart.

Vaksinering uke 36

I alt 410 personer fikk satt vaksinedose i Orklahallen torsdag 9. september. 140 av disse møtte til drop-in. Regjeringen har bestemt at barn i aldersgruppen 12-15 år skal få tilbud om en vaksinedose. Orkland kommune var tidlig ute med å følge opp regjeringens bestemmelse, og 174 personer i denne aldersgruppen fikk vaksine på torsdag.

Vaksinering uke 37 – drop-in

Vi fortsetter vårt vaksineringstilbud i Orklahallen også torsdag 16. september. Åpningstiden er fra klokken 13:00 til 17:00.  Det blir drop-in-vaksinering for alle som ikke har tatt vaksine tidligere. Møt opp! Dette gjelder også de som skal ha andre dose, men husk at det må ha gått fire uker siden du fikk første dose. Drop-in gjelder også for ungdom i aldersgruppen 12 til 15 år.

Har du spørsmål om vaksine eller vaksinering? Ta kontakt med vår koronatelefon 900 31 260. Den er åpen alle hverdager fra 10:00 til 14:00.

Snakk med de yngste

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Det er derfor viktig at foresatte har en god dialog med barna om dette. Barn og unge har rett på tilpasset informasjon om forhold som angår egen helse. Folkehelseinstituttet har derfor utformet tekster og materiell tilgjengelig på ulike nivå:

Enkleste nivå

Middels nivå

Dybdeinformasjon

OBS! For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves skriftlig samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Samtykkeskjema finner du her:

Samtykkeskjema

Dette må du skrive ut og fylle ut med nødvendig informasjon og legge fram på vaksinasjonsstedet. Det er svært viktig at begge foreldrene har skrevet under og at alle personnummer er med.

3. dose til personer med nedsatt immunforsvar

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om en 3. dose koronavaksine. Folkehelseinstituttet har etter dialog med helseforetakene og fagmiljøene laget en plan for hvordan tilbudet skal gjennomføres.

De dette gjelder vil bli kontaktet av spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også i Orkland kommune. Du kan lese mer om hvilke pasientgrupper dette dreier seg om på FHIs nettsider:

3.dose til personer med nedsatt immunforsvar

Vaksinestatistikk ved utgangen av uke 36

Tallene er ajour per mandag 13. september. I tabellen finner du oversikt over alle personer som er folkeregistrert i Orkland som er vaksinert med første og andre vaksinedose. Tallene inkluderer dermed også orklendinger som av ulike årsaker har blitt vaksinert i andre kommuner. Denne måten å rapportere på gir dermed et mer korrekt bilde av situasjonen.

Ser du ikke hele tabellen i mobilvisning? Snu mobilen til horisontal visning!

Alder

Ant.innb.

1.dose

%1.dose

2.dose

%2.dose

0-15

3295

212 6,4 0 0

16-17

428

333

78

39

9

18-24

1461

1228

84

1085

74

25-39

3194

2654

83

2334

73

40-44

1009

872

86

807

80

45-54

2460

2234

91

2119

86

55-64

2472

2336

95

2295

93

65-74

2199

2132

97

2081

95

75-84

1238

1234

99

1231

99

85+

544

511

94

494

91

Sum totalbefolkning

18300

13746

75

12485

68

Sum befolkning 18+

14577

13534

93

12446

85

Sum befolkning 16+ 15005 12868 86 12407 83

Kommentarer til tabellen

Statistikken viser antall vaksinasjoner mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem.

Takk for at du bidrar!


orkland. kommune.no/korona