I onsdagens kommunestyremøte vedtok representantene enstemmig en uttalelse om invasjonen i Ukraina. Den lyder slik:

«Orkland kommune fordømmer på det sterkeste den russiske invasjonen og den dypt tragiske og meningsløse krigføringen i Ukraina.

Orkland kommune ønsker fred, frihet og demokrati, og vil vise sin dypeste sympati og medfølelse for de berørte og det ukrainske folk.

Orkland kommune vil og skal ivareta våre russiske og ukrainske innbyggere. AlIe innbyggere i Orkland kommune skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt.

Kommunestyret ber kommunedirektøren forberede mottak og bosetting av de flyktninger fra Ukraina vi blir bedt av regjeringen om å ta imot.»