Tidslinje for prosessen

arealdelen_faser_1758_220622.jpg

Arbeidet med kommuneplanens arealdel følger planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret 23. juni 2021.

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor kan det bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

Figuren over viser de viktigste fasene for deg som ønsker å delta i planarbeidet. De angitte tidsperiodene kan bli justert i løpet av planprosessen.

Åpne informasjonsmøter om kommuneplanens arealdel

I slutten av august blir det åpne informasjonsmøter om kommuneplanens arealdel. På møtene vil planforslaget bli presentert, og du får muligheten til å stille spørsmål.

  • Tirsdag 23. august kl 19:00 Lensvik skole
  • Onsdag 24. august kl 19:00 Meldal kommunehus
  • Torsdag 25. august kl 19:00 Krokstadøra kommunehus/kroa
  • Mandag 29. august kl 19:00 Orkland rådhus

Planforslaget er sendt på høring

Kommunestyret vedtok 25. mai 2022 å sende planforslaget på høring.

Høringsfristen er satt til 8. september 2022.

Planforslaget består av mange dokumenter. Her er en oversikt over hva de ulike dokumentene inneholder. Vi anbefaler at du leser dokumentene i den rekkefølgen som er angitt her.

Dersom du vil se alle innspill til kommuneplanarbeidet slik de ble levert til kommunen kan du finne disse på egen side:

Kartverktøy

Høringsforslaget er også tilgjengelig i kommunens øvrige kartverktøy og i appen «Kommunekart».

Vi har også et 3D-kart der du kan levere din høringsuttalelse direkte.

Du kan gi høringsuttalelse

Høringsuttalelser må leveres skriftlig innen 8. september 2022.

Du kan levere på følgende måter: