Kommunen har fått svar på nye vannprøver for Asbøllhaugen og Gjønnessetra. Disse konkluderer ikke entydig med at vannet er helt rent. Av forsiktighetsgrunner opprettholdes kokepåbudet inntil videre.

De berørte abonnentene er varslet per SMS og vil motta nytt varsel når påbudet oppheves. Nye prøver er tatt. Vi venter svar på disse etter helga.

Etablerer tappepunkt

Kommunen forstår at kokepåbudet medfører ulemper for berørte abonnenter, spesielt når det blir langvarig. Dette beklager vi. For å avbøte dette etableres det tappepunkter hvor abonnentene kan hente drikkevann i egne beholdere. Disse etableres ved Årlivoll pumpestasjon og Songmoen pumpestasjon.

Berørte abonnenter varsles om plassering av tappepunkt via SMS.

Kortvarig kokevarsel for abonnenter ved Moa i Snillfjord er opphevet

Av forsiktighetsgrunner har det vært et kortvarig kokevarsel for fem abonnenter ved Moa i Snillfjord. Her er supplerende prøve nå analysert og denne viser ingen bakteriefunn.

Varselet er derfor trukket tilbake.

Slik koker du drikkevannet

Når du får varsel om kokepåbud skal du la vannet fosskoke i minimum ett minutt i en ren kjele. En vannkoker ivaretar som oftest dette også. Dersom du bruker mikrobølgeovn til å koke vannet, må du forsikre deg om at dette faktisk koker i ett minutt før drikking.

Vi gjør oppmerksom på at varmt vann fra vanlige varmtvannsberedere ikke er å anse som kokt.

Kokepåbud eller kokeanbefaling?

Drikkevannet kommunen leverer til abonnentene er rent, men ikke sterilt. Dette betyr at det for eksempel kan inneholde små spor av bakterier. De fleste av disse bakteriene er helt ufarlige for mennesker. Du blir ikke syk av disse. I noen få tilfeller kan det være bakterietyper i vannet som kan fremkalle sykdom, dersom antallet blir høyt nok.  Normalt vil det være så få bakterier i vannet at de ikke representerer noen fare for å framkalle sykdom hos mennesker.

For å sikre rent og helsefremmende drikkevann analyseres vannet regelmessig. Kommunen vil innføre kokepåbud dersom prøvesvarene sier at vannet ikke er rent. Dette betyr at alt drikkevann må kokes før det drikkes.

Enkelte kan på grunn av underliggende sykdom ha mindre motstandsdyktighet mot bakterier. Dersom prøvesvarene bare tilsier en mindre vekst i antallet bakterier, kan kommunen gi anbefaling om å koke vannet. Det er da gjort en vurdering av at de fleste kan drikke vannet uten at det  medfører økt risiko for å bli syk, men at utsatte grupper kan ha en noe høyere risiko for å utvikle sykdom dersom de drikker vannet uten at det er kokt først.

Tidligere saker: