Mandag 17. august er det første skoledag for elevene. Barnehagene har vært i drift i hele sommer, men fra mandag er de aller fleste barna også tilbake der. Med gode smitteverntiltak ligger alt til rette for en god start. Vi gleder oss!

Den enkelte skole og barnehage sender ut informasjon til foresatte om hvordan oppstarten blir på de ulike enhetene. Vi har samlet informasjon som gjelder for alle skoler og barnehager i Norge nå. Vi oppfordrer til at du tar kontakt med din skole eller barnehage om du har spørsmål.

Hva gjelder nå?

Alle skoler og barnehager i Norge skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Ved gult nivå kan hele skoleklasser være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. Det er ikke behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven. Foreløpig er det ikke åpnet for at det kan gjøres lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå.

Mer informasjon om nivåinndelingen:

Nivåinndelingen i trafikklysmodellen er basert veilederne om smittevern:

Beredskapsplaner:

Orkland kommune har en overordnet beredskapsplan for barnehage- og skoleeier. I tillegg har alle skoler og barnehager i Orkland egne beredskapsplaner tilpasset den enkelte enhet, slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene.

Når kan barn og ansatte møte på barnehage eller skole:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake når de har god allmenntilstand. Ansatte kan komme tilbake når de er symptomfrie.
 • Hvis en annen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet Covid-19, skal barn og den ansatte møte i barnehage/skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid reise hjem dersom de får symptomer.
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne), kan møte på barnehage/skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på barnehagen/skolen/SFO dersom barnet ikke har feber og ellers er friskt.
 • Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon, som for eksempel rennende nese eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme på barnehagen/skolen/SFO dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.

Når skal barn og ansatte ikke møte på skolen/SFO:

 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse generelt ikke møte på skole/SFO.
 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.
 • Ansatte skal hode seg hjemme til de er symptomfrie.
 • Barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.

Om du har symptom:

1. Du skal holde deg hjemme til allmenntilstanden er god.

eller

2. Du testes for Covid-19. Er testen negativ kan du gå tilbake når du er feberfri og formen er god. Dette gjelder selv om du kan ha lettere symptomer som rennende nese eller lett tørrhoste.

Barn eller ansatte som har bekreftet Covid-19:

 • Informeres av kommuneoverlegen ved positiv prøve.
 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge. Vedkommende som har testet positivt blir kontaktet av helsetjenesten og det lages videre plan.

Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet Covid-19:

 • Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Fra 12. august skal alle nærkontakter av bekreftet Covid-19-pasient i 10 dagers karantene.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, og som er i karantene eller isolasjon, skal ikke møte på skole/SFO. Det må finnes andre løsninger for følging og henting av barna. Foresatte som har hatt Covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte på skolen som normalt

Om testing for Covid-19:

Lærere, andre ansatte og barn kan få test for Covid-19 om de utvikler luftveissymptomer som hoste, feber, tungpusthet, tapt lukt- og smaksans. Du trenger IKKE å kontakte legekontor, men ringer koronatelefonen til Orkland kommune på tlf 900 31 260 og får avtale for testing. Åpningstiden for koronatelefonen er fra 08:00 til 12:00 alle dager.

OBS: Om du har behov for medisinsk bistand bør du kontakte din fastlege. I de tilfellene vil fastlegen teste deg for korona.

Du trenger ikke å kontakte legekontoret lengre for prøvesvar. Gå inn på www.helsenorge.no og logge inn med ID-brikke eller buypass. Er du foresatt for barnet så har du tilgang til deres svar.

Måltider:

Det gjøres ingen endringer for måltider og matpakker. Dette blir som normalt.

Informasjon:

Den enkelte skole og barnehage vil holde deg informert om lokale forhold. Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Orkland finner du på www.orkland.kommune.no/korona


orkland.kommune.no/korona