Klart for Newton

Nå er personalet tilsatt og Newton-rommet ferdigstilles denne uka. I 2021 får barn og unge i Orkland et betydelig forbedret tilbud for å lære seg realfag.

Sunniva Tofte er ansatt i 100 prosent stilling som daglig leder og lærer for Newton-rommet. Tofte, som opprinnelig er fra Sør-Fron i Gudbrandsdalen, er 30 år gammel, utdannet lektor og kommer fra en stilling som produktkoordinator hos fiskeforprodusenten Biomar. Der har hun vært sentral i arbeidet med å følge opp forsøk med å utvikle stadig bedre og bærekraftig fiskefor til oppdrettsnæringen.

Midt i blinken

- Jeg har en svært spennende stilling, men gleder meg veldig til å begynne i Newton-jobben. Jeg brenner virkelig for realfagene, samtidig som jeg trives svært godt med å undervise barn og unge. Denne jobben er midt i blinken for meg og jeg ser fram til å undervise ved bruk av Newton-modulene, et konsept jeg har stor tro på.

Bred bakgrunn

Tofte er bosatt i Trondheim med samboer og sønnen Anton på seks måneder. Hun er utdannet lektor i realfag ved NTNU og har i tillegg til jobben på Biomar også rukket å undervise på flere arenaer.

- Jeg har vært kursleder for Forskerfabrikken og hatt deltidsjobb i sommerskolen i Oslo. I tillegg har jeg vært lærervikar både i grunnskole og i videregående skole. Nå ser jeg fram til å bli kjent med Orkland, elevene, lærerne og næringslivet i kommunen, sier hun.

Dialog med lokalt næringsliv

NewtonDe nytilsatte Newton-lærerne ønskes lykke til i jobben. Fra venstre ordfører Oddbjørn Bang, Sunniva Tofte, rådmann Ingvill Kvernmo pg Janne Sommerschild Wiggen. Foto: Kari Mostad

Hun trekker fram sin bakgrunn fra jobben i Biomar som en styrke i forhold til å få et godt samspill med lokalt næringsliv.

- Når man jobber i industrien får man god innsikt i betydningen av et godt samarbeid mellom de ulike fagene for å få til gode resultater. Den kompetansen tar jeg med meg når vi skal etablere god dialog med lokale bedrifter i Orkland. Å få til en god dialog og et godt samarbeid med næringslivet ser jeg fram til, sier Tofte, som starter i jobben i februar.

Et godt to-spann

Med seg på laget får hun Janne Sommerschild Wiggen (47) i 40 prosent stilling som Newton-lærer.  Janne er utdannet lærer med hovedvekt på realfag, og jobber i dag som lærer ved Evjen skole. Hun skal fortsette i 60 prosent stilling på skolen ved siden av Newtonjobben.

- Det blir en spennende jobb som jeg gleder meg til å starte i. Innholdet i Newton-rommet gjør at det blir en flott arena for elevene til å boltre seg på i forhold til de mulighetene vi har i dag. Det vil uten tvil gi realfagene et utvidet innhold for elevene i Orkland, sier Wiggen.

Rommet ferdig denne uka

Ole Morten Mortensen.jpgProsjektleder Ole Morten Mortensen fra First Scandinavia har ledet arbeidet med å få på plass utstyr i Newton-rommet. Foto: Steinar Larsen

Newton-rommet finner du i andre etasje i Orklahallen. Et tidligere møterom er påbygget, innredet og designet etter kravene fra First Scandinavia, som eier Newton-konseptet. Denne uka foregår de siste arbeidene for å få alt av digitale styringssystem på plass i laboratorium, undervisningsrom og i amfiet, som er viktige bestanddeler i et Newton-rom.

Betydelig løft

- Den offisielle åpningen av Newton-rommet vil sannsynligvis bli foretatt i februar eller mars. Det opplyser prosjektleder for Newton-satsingen i Orkland, Kari Mostad.

Hun opplyser at første halvår av 2021 vil gå med til å sette seg inn i modulene og lage planer for kommende skoleår. I tillegg vil det bli brukt tid på å bli kjent med skoler, barnehager og næringslivet i kommunen. Den ordinære undervisningen vil starte opp høsten 2021, men noen klasser vil bli benyttet som pilotelever når modulene skal testes ut nå til våren.

- Det første året vil alle de eldste barna i barnehagene, samt elever i 4., 6., og 9.trinn få undervisningstilbud i det nye Newton-rommet, sier Kari Mostad, som mener dette vil bli et betydelig løft for undervisning i fag som blir stadig viktigere.

Her kan du lese flere artikler om Newton-satsingen og teknologi i Orkland-skolene

Newton-rommet i rute
Newton-etableringen nærmer seg
BeeBot, Scratch og Conexus Engage
Alt om Newton-konseptet