– Det er godt å oppleve engasjementet i lokalsamfunnet i et år hvor kommunen har vedtatt å bosette mange flere flyktninger enn noe år tidligere.

Det sier nytilsatt leder for integrering i Orkland kommune, Kjersti Eggen, som har vært konstituert i stillingen siden 1. september 2021.

Eggen, som opprinnelig er fra Svorkbygda, har lang fartstid i arbeidet med kvalifisering av voksne innvandrere. Siden 2001 har hun jobbet både som lærer, koordinator og foredragsholder. Hun jobbet mange år ved det som tidligere het Hemne videregående skole og Hemne ressurssenter. I 2019 ble hun tilsatt som fagleder ved voksenopplæringa i tidligere Orkdal kommune.

Opptatt av enkeltmennesker

– Jeg har et stort engasjement for arbeidet med integrering og kvalifisering av innvandrere, og er svært opptatt av at vi har blikk for den enkelte – både når det gjelder flyktninger og andre innvandrere, sier Eggen, som er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning fra både Universitetet i Oslo og NTNU og har både språk, kultur og kommunikasjon i fagkretsen. For tiden holder hun på med skolelederutdanning ved NTNU.

Samhandling

Hun er glad for at den nye integreringsloven stiller krav til individuelle sluttmål i norskopplæringa, og forteller at enheten hun nå skal lede har et pågående utviklingsarbeid med søkelys på akkurat dette.

– Jeg er opptatt av at dette arbeidsfeltet skal være preget av utvikling, og mye av motivasjonen for jobben får jeg av de gode kollegene rundt meg. I tillegg er det viktig med samhandling. Ikke bare mellom de ulike kommunale tjenestene, men med videregående skole, næringsliv og frivilligheten. Skal vi lykkes godt med integrering er det viktig at alle spiller på lag.

Ikke bare Ukraina

Kommunen står nå i en situasjon med bosetting av flyktninger fra Ukraina, men den nye enhetslederen er opptatt av å få fram at det ikke bare handler om den dagsaktuelle situasjonen i Europa.

– Flyktningene som blir bosatt kommer også fra andre land. Vi har nylig bosatt folk med bakgrunn fra både Afghanistan, Sudan og Syria, og det er godt å se at lokalsamfunnet stiller opp, sier Kjersti Eggen, som er svært glad for å få være med på laget videre og få lede et svært viktig fagområde.

Her kan du lese mer om Ukraina og Orkland