Kjersti Løkken (38) fra Orkanger er ansatt som Orkland kommunes nye demenskoordinator.

Løkken hadde sin første arbeidsdag i den nyopprettede stillingen 1. juni.

Som demenskoordinator skal Løkken blant annet lede arbeidet med å lage en egen demensplan for Orkland kommune, bidra til gode rutiner og tilbud i demensomsorgen og gi råd og veiledning til pasienter og pårørende.

Stillingen er en del av kommunens satsing på å bli en demensvennlig kommune.

Du kan lese mer om kommunens tilbud og finne kontaktinformasjon her

– Mye vi kan bli bedre på

– ­Da stillinga som demenskoordinator ble utlyst, var jeg ikke i tvil om at jeg måtte søke. Dette er et fagområde som ligger mitt hjerte nært, forteller Løkken.

Hun er utdannet sykepleier, med videreutdanning innen helseledelse, administrasjon og veiledning.

Løkken har 13 års erfaring fra Orkdal helsetun, blant annet som avdelingsleder ved skjermet avdeling. Det siste året har hun jobbet som veileder ved Rosenvik på Orkanger.

– Det er mye vi kan bli bedre på i demensomsorgen. Det er et fagområde med økende behov, der man må lykkes fra første stund for å skape best mulig løsninger. Å få bidra til helhetlig oppfølging er gull for meg, sier Løkken.

Individuell tilpasning

I takt med at vi lever lengre, er det stadig flere nordmenn som utvikler demens. Det er anslått at over 230 000 nordmenn vil ha demens i 2050.

Løkken påpeker at demens er en fellesbetegnelse for flere kroniske sykdommer som rammer hjernen, og at det er store individuelle forskjeller i hvordan demens påvirker den enkelte.

Hun mener derfor det er svært viktig at kommunens tilbud innenfor demensomsorg tilpasses pasienten, gjennom tillit og dialog.

– Jeg har selv sett hvor mye det kan bety for både pasient og pårørende at de har fått tett og god oppfølging. Det må selvsagt være opp til den enkelte hvor mye oppfølging som er ønskelig, men de skal vite hvor de skal ta kontakt og hva som finnes av hjelp og veiledning, sier Løkken.

Dialog med pårørende

Løkken legger til at demens er en sykdom som det kan være svært krevende å være pårørende til.

– Som demenskoordinator skal jeg være til for både pasienter og pårørende av demens, og gi råd og veiledning. Ingen skal være redd for å ringe til meg. Vi vet at det kan være tøft for menneskene rundt når et familiemedlem får en demensdiagnose, sier hun.

Ulike tilbud til pårørende vil derfor være en naturlig del i arbeidet med å lage en demensplan for Orkland.

– Vi skal bli en demensvennlig kommune, hvor målet er at innbyggere skal kunne ha en demensdiagnose og likevel leve best mulig og lengst mulig hjemme. Da må vi ha på plass en helhetlig tjeneste, sier Løkken.

Samarbeid

Løkken er allerede i gang med å gjøre seg kjent med både pasienter, ansatte og pårørende tilknyttet kommunens helseinstitusjoner.

– Ettersom dette er en nyopprettet stilling, blir veien litt til mens jeg går. I oppstarten nå er det viktigste å være ute og bli kjent med folk, vise ansikt og knytte kontakt. Etter hvert skal vi gå i gang med å definere hva det betyr for oss å være en demensvennlig kommune. Det vil vi gjøre i samarbeid med flere ulike aktører, sier Løkken.