Om Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Kemnerkontoret i Orkdalsregionen er et tjenestesamarbeid om skatteoppkreverfunksjonen mellom kommunene Orkland (vertskommune), Rindal, Hitra og Frøya. Det er avdelingskontor på Hitra.

Kemnerkontoret jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk, arbeidsgiveravgift samt saksbehandling for skatteutvalget i ettergivelsessaker.  Det er 4 årsverk ved kontoret.

Arbeidsgiverkontrollen er tilsluttet den interkommunale ordningen Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag for alle våre samarbeidskommuner.

Næring

Les mer om: Næring

Betaling

Les mer om: Betaling