- Jeg skal stoppe maskina og ta ned skuffa. Her er det fortsatt mye snø og godt skiføre, sier Inge Jordet på telefon i hjullasteren fra Resdalen, der han er i ferd med å brøyte vei til hytter i området.

Jordet er gründer og daglig leder for bedriften han startet opp i 1979. Den gangen var det et enkeltmannsforetak. I dag har bedriften seks ansatte. På tirsdag mottok de det synlige beviset på at firmaet nå er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift.

Orklaparken og Thamspaviljongen

Bedriften drifter i dag tre grustak i Meldal, der hovedbasen for driften er steinbruddet som ligger like ved fylkesvei 700 mellom Løkken Verk og Meldal.

- Med innleid knuseverk knuser vi stein til ulike sorteringer, blant annet til et produkt kalt parksand som vi har levert som topplag til hele Orklaparken og området utenfor Thamspaviljongen på Orkanger, sier Jordet. Fordelen med det produktet er at det er finkornet uten at det blir klissete i dårlig vær.

Allsidig drift

At ordet grus er en del av firmanavnet er ikke direkte misvisende, men det forteller definitivt ikke alt om det bedriften driver med. Det meste som går an å gjøre med hjullastere, gravemaskiner og lastebiler utføres over store deler av Orkland og i nabokommunene.

- Vi utfører blant annet vintervedlikehold på Fylkesvei 700 fra Rennebugrensa til Berkåk, vi har kabelgraving for Svorka, utfører grunnarbeid for store og små byggeprosjekter og tilbyr etablering og vedlikehold av skogsbilveier, sier Jordet, som kan fortelle at det er yngre krefter i bedriften som har stått for prosjektet med miljøsertifiseringen.

Treffe folk igjen

Å bli miljøsertifisert er nærmest blitt en nødvendighet for å kunne få rammeavtaler med det offentlige.

- Det har vært en nyttig prosess for bedriften og har på mange måter gjort hverdagen litt ryddigere for oss, sier Jordet, som har utnevnt sin yngste sønn, Lars Erik, til «miljøminister».

Det er full fart i bedriften for tiden, men Jordet ser fram til at koronasituasjonen kommer under kontroll igjen.

- Det skal bli fint å treffe folk på mer normal måte igjen, ikke minst blir det å få treffe nøkkelpersoner i vår nye kommune viktig for oss. Kommunen er en viktig kunde og det kan være fint å få møte personene bak navnene, for å si det sånn, avslutter Inge Jordet.