I dag ble John Arne Tungen ansatt som ny rektor på Evjen skole. Han har vært konstituert i stillingen som rektor siden begynnelsen av januar 2021 og tiltrer den permanente stillingen umiddelbart.

John Arne ble konstituert i stillingen når daværende rektor Solveig Melby ble konstituert som kommunalsjef oppvekst. Stillingen som rektor ved Evjen skole ble utlyst etter at Solveig ble fast ansatt som kommunalsjef i september 2021.

Bred erfaring

John Arne har vært inspektør på Evjen skole siden 2012. Han var også konstituert som rektor ved Evjen skole i 2012-2013. Han har i tillegg erfaring som adjunkt med opprykk fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Trondheim og som kontaktlærer i Melhus.

John Arne har også 13 års erfaring fra Forsvaret, med graden løytnant.

Bosatt på Evjen

John Arne Tungen har lærerutdanning fra daværende Høgskolen i Trøndelag, og er adjunkt med opprykk. Han har i tillegg grunnfag i idrett og etterutdanning innen strategi, organisasjon og personaladministrasjon, samt rektorutdanning. Han har også masterkurs innen arbeids- og elevrett, samt ledelse av utviklings- og endringsarbeid i skolen.

John Arne er 49 år, gift, har to barn og er bosatt på Evjen. Han har vært ivrig svømmer og er en anerkjent tester av friluftsutstyr for blant annet klikk.no og Villmarksliv.